Menu Close

Publication Policies

Table of Contents

General Policies

 1. Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, İngilizce olarak Online Academic Journal of Information Technology ismini, kısaltma olarak ise AJIT-e ismini kullanmaktadır. Bundan sonraki bölümlerde Bilişim Teknolojileri Online Dergisi isminin yerine geçen AJIT-e kısaltması kullanılacaktır.
 2. Çevrimiçi elektronik dergi olarak Eylül 2010’da yayın hayatına başlayan AJIT-e, uluslararası hakemli bir dergidir. AJIT-e, Kış – Bahar,  Yaz ve Güz olmak üzere yılda dört defa sayı yayımlamakladır. 
 3. AJIT-e, yalnızca elektronik olarak yayımlanmaktadır. http://dergipark.org.tr/ajit-e  adresinden yayımlanan AJIT-e’de tüm süreç Dergipark üzerinden yürütülmektedir.
 4. AJIT-e, yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayıncılık Etiği Kurulu (COPE: Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan uygulama rehberini izlemeyi taahhüt eder.
 5. AJIT-e’de yer alan makaleler LOCKSS (Lots Of Copies Keep Stuff Safe) sistemi ile arşivlenmektedir.
 6. AJIT-e,  Budapeşte Açık Erişim Girişimi‘ni desteklemekte ve kabul etmektedir. Bu kapsamda AJIT-e, Açık Erişim politikası izlemekte olup, Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Yayınlanan çalışmalara erişim ücretsizdir ve yayınlanan tüm makaleler ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyasıyla paylaşılmaktadır. Sosyal bilimler, fen Bilimleri ve sağlık bilimleri alanında uluslararası düzeyde tarama faaliyetlerinde bulunan indekslere de başvuruları yapılmış olup, halen Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, EBSCO, ProQuest gibi yaygın bilinirliğe sahip index ve içerik tarama servislerinde taranmaktadır. 
 7. AJIT-e has also registered with DOI since July 2011 and assigns DOI number for each article accepted to publication. 
 8. Yayına kabul edilen makaleler için yazarın talep etmesi halinde editörce imzalanmış bir “Yayına Kabul Belgesi” gönderilir.
 9. AJIT-e herhangi bir sayı için makale kabul etmez. Dergiye her zaman makale gönderilebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar, uygun bulunan sayı için yayınlanmak üzere seçilir.
 10. AJIT-ede yayımlanan makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazar(lar)a aittir.
 11. AJIT-e’ye makale gönderen tüm yazarlar eşit haklara sahiptir. Makalelerin değerlendirme, kabul ve yayınlama süreçlerinde çalışma veya yazara herhangi bir ayrıcalık tanınmamaktadır. Kabul edilen makalelerin yayınlanma sırası, kabul zamanına bağlı olarak ayarlanmaktadır. Fakat yayın kurulu, gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
 12. AJIT-e, Akademik Bilişim Araştırmaları Derneği bünyesinde çıkarılmaktadır. 
 13. AJIT-e, kurulduğu 2010 yılından bu yana dergi sekreteryası, editörlük ve hakem süreçlerini gönüllülük üzerine yürütmektedir. Ancak buna rağmen her yıl artan sunucu ve domain masrafı, Crossref üyelik aidatı ve her DOI kaydında Crossref tarafından alınan makale kayıt ücreti ve daha birçok masraftan dolayı desteğe ihtiyaç duymaktadır. 10 yılı aşkındır yayın hayatına devam eden dergimizin akademik özgürlük içerisinde varlığını sürdürebilmesi amacıyla da AJIT-e’nin bağlı bulunduğu Akademik Bilişim Araştırmaları Derneği kurulmuştur. Derginin yayını başta olmak üzere dernek tarafından öğrenciler ve genç akademisyenler hem maddi hem de manevi desteklenmekte, bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda dergimize yayınlanmak üzere çalışma gönderen yazarlardan 500 TL teberru bedeli alınması kararlaştırılmıştır. Dergi editörler kurulu bu konuda desteğinizi beklemektedir.  Detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
 14. Teberru bedelinin yatırılmasının değerlendirme sürecine olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 11. Maddede yer alan ilkemiz her zaman geçerli olacaktır.
 15. AJIT-e, internet sitesi üzerinden paylaşılan isim, unvan ve e-posta adresleri gibi bilgileri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanır; farklı herhangi bir amaç için kullanmaz veya diğer kişilerin kullanımına açmaz.
 16. “Telif Hakkı Devir Formu” tüm yazarlar tarafından doldurulup imzalanarak dergi sistemine yüklenmelidir.
 17. Yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler, AJIT-e tarafından yayın haklarının tümüne sahip olarak yayınlanmaktadır.

Publishing Purpose of AJIT e

18.       As new communication environments are much more advantageous than print media in terms of speed and broadcast processes, the future of academic publishing has begun to take shape around new communication environments such as the Internet. Articles can be published long before the printed versions of journals. AJIT-e started publication in 2010 to provide a resource and publication environment for research interested in the field of communication and informatics. 

Scope of AJIT e

19. AJIT-e is a multidisciplinary journal that covers research, studies and reviews examined according to scientific criteria within the framework of communication sciences and informatics technologies. AJIT-e publication areas include the following topics:

Media and Communication Sciences

Technology

Document and Records Management

Information Security

Information Management

Information Ethics

IT Law

Distributed Information Systems

E-Learning

E-Transformation

E-Government

 E-Marketing

 E-Advertisement

E-Scm

E-Publishing

 E-Yayıncılık

E-Management

Medical Informatics

Decision Support Systems

Digital Entertainment and Gaming

Digital Rights Management

Social Networks

E-Tedarik Zinciri Yönetimi

Data Mining

Databases

Artificial intelligence

Management information systems

E-CRM

The Qualification of Articles in AJIT e

20. Original articles based on scientific criteria and research that will contribute to the field are accepted by AJIT-e.

21. Review articles that have a detailed bibliography and reveal criticism and views on the subject under consideration are accepted by AJIT-e.

22.       The studies obtained from the thesis or conference proceedings are published if they meet the following conditions.

·          If the study was published as abstract; title of the article, name of the event, date and place information should be specified in the footnote.

·         If the study was produced from postgraduate theses; The name of the thesis, the name of the consultant, the information of the university and institute and the date of completion of the thesis should be indicated in the footnote.

·         If the study was supported by the research institution or fund; Name of the organization providing the support, project number and date of completion should be indicated in the footnote.

23.       Submitted articles must not have been previously published in another journal or have not been accepted for publication.

 

24.       Submitted articles should be uploaded in Word (doc, docx) format in order to create an review copy and to make layout work in case the publisher receives its approval.

Review Process

25.       The editorial board evaluates the scientific quality and originality and determines the area to which the work belongs, then evaluates the article's publication principles and its relevance to publication ethics.Before the articles are sent to the referees, the following points are examined, and the articles found suitable for the review process are sent to the referees:

·         By the editorial board, the article is evaluated in terms of its formal and general content, considering its compliance with publication principles and publication ethics, scientific quality and originality, and the area of ​​the work is determined.

· During the referee review process, the referees access the review copies added to the system and download the electronic copy of the article to their computers. In the downloaded copy, the word REVIEW COPY is clearly stated and does not include any statements regarding the author (s) of the study.

·         Each referee evaluating the article evaluates according to the review criteria created in the system; In the referee review form, there is a field where they can report the necessary corrections and changes. Referees can write the details of the article or the corrections to be made here or they can also upload it to the system with an additional file. They also select the relevant item showing the result of the assessment.

· Double blind referee system is used in AJIT-e. The “positive” opinion of at least two referees is sought for the publication of the article. If one of the referees gives a “positive” opinion and the other a “negative” opinion, the article is sent to the third referee. After two “positive” referee opinions, the editorial board assigns numbers to the articles selected for publication. PDF copies are produced and added to the system.

·         The relevant issue is published when the time comes then the article is made visible.

26. The review process is started for each article that satisfies the above conditions. The fee specified in article 13 is requested after the article has received approval from at least two referees. This fee has no positive or negative effect on the review process. As stated in article 10, all authors have equal rights.

27.       According to the decisions taken by the relevant boards of TUBITAK ULAKBIM TRDizin, from the authors of the articles to be applied for publication in all journals in 2020 (except review article);

·         Indicating and documenting the candidate article on the first-last page and in the method section of the candidate article (ethics committee name, decision date and number) for researches that require data collection by means of scale, questionnaire, interview, observation,

·         Including information about the volunteer consent form being signed by the participant,

·         Including these in the article as proof that ethical principles are taken into consideration during the data collection process (such as obtaining permission to use the information of others),

·         It will be requested to indicate that the articles comply with research and publication ethics.

Your article will proceed to the referee review process after the necessary documents are uploaded.

Makale Düzeltme

28.      Düzeltme sadece editoryal olarak önemli değişiklikler için yaptırılmalıdır. Düzeltmeler, yazım düzeltmeleri, biçimlendirme vb. küçük değişiklikler için yapılmamalıdır.

  Gönderilen makaleler için “Düzeltme” kararı alındığında yazarların 15 gün içinde gerekli düzeltmeleri yaparak makalenin son şeklini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Düzeltmeler belirtilen sürede yapılıp gönderilmediği takdirde, editoryal kurul makaleyi reddetme hakkına sahiptir.

29. In our journal, depending on the referee review, the article evaluation process is expected to take a maximum of 6 months for each article.

30.       Author(s) considers criticism, suggestions and corrections of referees and the Editorial Board. They have the right to report their reasons if there are any issues they disagree with. The author (s) of the articles accepted or not accepted for publication are informed.

31.       The author always has the right to withdraw his article. However, the articles assigned to the referee cannot be taken back by the author due to Dergipark's system. The review process must be completed before the author can withdraw his article.

32.       Dergimize gönderilen makalelerin benzerlik oranı Turnitin ile tespit edilmektedir. Hakem ataması yapılmadan önce tespit edilen benzerlik oranının %20’nin üstünde olması durumunda, makale hakem değerlendirme süreci başlatılmadan reddedilmektedir. Yayınlandıktan sonra tespit edilen intihaller için yayından kaldırma işlemi uygulanmakta ve okuyucular için dergide bir editör notu yayınlanmaktadır.

Author Guidelines in AJIT e

Dergimiz tarafından kullanılan makale şablonunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Tüm süreç Dergipark üzerinden ilerlemektedir. Dergipark’a nasıl makale gönderileceği ile ilgili detaylı anlatıma https://www.youtube.com/watch?v=OfAhRfQB-LQ adresinden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda editor@ajit-e.org adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Writing Language

33. Articles submitted to the journal are accepted in Turkish or English. The articles to be published must include Turkish and English abstracts and keywords determined by their authors.

Writing Rules

            Style of the Article

34. Articles submitted to our journal must be fit for our template. Otherwise, the editorial board requests the author to make the necessary arrangements before appointing a referee. If the necessary regulation is not made within 15 days by the author of the editorial board stated in article 28, he has the right to reject the article.

35.         If the writing language of the article is Turkish, first, Turkish abstract and keywords must be included under the title of Turkish. Then, English abstracts and keywords must be included under the heading in English.

36.         If the writing language of the article is English, first, English abstract and keywords must be included under the title of English. Then, Turkish abstracts and keywords must be included under the heading in Turkish.

37. The footnote condition specified in article 21 should be given under the title in the language in which the article was written.

38. Only the initials of the article title must be capitalized. The font of the article title must be Palatino Linotype, font size 14 and bold.

39. The Name of the Author (bold, initials are capitalized), University, Department, Academic Title, e-mail, ORCID ID (italics, initials are capital) should be placed just below the title in the language in which the article is written. The font of the title mut be Palatino Linotype, font size mut be 11.

40. Immediately after the abstract section, there must be an INTRODUCTION that specifies the purpose, scope, and methods of the article. Additionally, the article must be edited to include Conclusion and Bibliography.

Abstract

41. It must be written separately in Turkish and English, not less than 100 words, not more than 300 words. The abstract must reflect the main idea of the article and its contribution to science. At the bottom of the abstract, there must be at least 3 and at most 5 keywords as in the template. The abstract's font must be Palatino Linotype, font size 10 and italic. The keywords must be written in bold capital letters. No citation must be made in the summary.

Body Text

42.     The article must be written in A4 dimensions and the Word program must be used.

43.     Line spacing is 1.15 cm.

44. The font is Palatino Linotype, the font size is 11.

45.     The paragraph spacing must be 8pt.

Chapter Heading

46.     Main headings and subheadings can be used to determine the structure of the article and to ensure a regular information transfer in the main text.

47.     After the INTRODUCTION is numbered 1, the number must be assigned to other headings.

48. The font is Palatino Linotype, the font size is 12.

49.     Levels of Heading must be selects in styles in Word.

50.     Main headings must be written in capital letters. Subheadings must be written in lowercase and bold, with the first letters capital.

Figure and Tables

51.     The figure number and description must be below the figure.

52.     In the tables, the number and explanation must be above the table.

53.     Paragraph spacing must be 0pt in all directions, font size must be 10. Table height should be as narrow as possible depending on the content. 0nk, yazı boyutu ise 10 punto olmalıdır. Tablo yüksekliği ise içeriğe göre olabildiğince dar olmalıdır.

54. Table and figure descriptions’ font size must be 10.

Bibliography Style

55.     Değerlendirmek üzere yollanan çalışmalarda dipnot ve kaynakça gösteriminin APA atıf sisteminin son sürümüne (7. Sürüm) uygun biçimde hazırlanmış olması gerekir.

56. Page, paragraph etc. information should be included in citation. Example: Incorrect: (Tingöy, 2009: 23) Correct: (Tingöy, 2009, s. 23).

57.    

APA 7. sürümde en sık kullanılan kaynak türleri şunlardır:
        
 
     Tek Yazarlı Kitap 
       Kaynakça: Tingöy, Ö. (2009). Bilişim Çağında Etik. Seçkin Yayıncılık
       Metin içi: (Tingöy, 2009, s. 23)
        
       İki Yazarlı Kitap
       Kaynakça: Binark, M., & Bayraktutan, G. (2018). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. Kalkedon Yayıncılık     
       Metin içi: (Binark & Bayraktutan, 2018, s. 94)

       Üç Yazarlı Kitap 
 
       Kaynakça: Binark, M., Bayraktutan, G., & Durna, T. (2020). İletişim Hakkı ve Yeni Medya Tehditler ve Olanaklar. Uğur Mumcu Vakfı Yayınları.
        Metin içi: (Binark vd., 2020, s. 16)

        Üçten Fazla Yazara Sahip Kitap
        Kaynakça: Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T.-P., & Turban, D. C. (2018). Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective. Springer International Publishing. 
        Metin içi: (Turban vd., 2018, s. 314)

        Çeviri Kitaplar
        Kaynakça: 
Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2018). Derin Öğrenme (Fatoş Yarman Vural, R. G. Cinbiş, & S. Kalkan, Çev.). Buzdağı Yayınevi.
        Metin içi: (Goodfellow vd., 2018, s. 59)

         Editörlü Kitap
         Kaynakça: Genel, M. G. (Ed.). (2015). Yeni Medya Araştırmaları 1. Ekin Basım Yayın Dağıtım.
         Metin içi: (Genel, 2015, s. 159)

        Derleme Kitaplar
        Kaynakça: Mutlu, E. (Der.). (2010). Kitle İletişim Kuramları. Ütopya Yayınevi.
         Metin içi: (Mutlu, 2010, s. 66)

         Dergi Makaleleri
         Kaynakça: Gülmammadzade, U., & Işıklı, Ş. (2020). Instagramda Benlik Sunumu: Takipçi Etkisi Üzerine Dramaturjik Bir İnceleme. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 11(43), 74-104. https://doi.org/10.5824/ajite.2020.04.004.x
         Metin içi: (Gülmammadzade & Işıklı, 2020, s. 76)

        Web Sayfaları
        Kaynakça: Akan, Y. (2018, Haziran 9). Yeni Medya Nedir ve Ne İş Yapar? | Pazarlama Türkiyehttps://pazarlamaturkiye.com/gun-gectikce-populerlesen-yeni-medya-nedir-ve-ne-is-yapar/
        Metin İçi: (Akan, 2018, par. 2) – (Par., paragrafın kısaltmasıdır.)


58. Kaynakça girintisi 1,25cm asılı, yazı boyutu ise 10 punto olmalıdır.

59.     AJIT-e atıf verme ve kaynakça oluşturmada Mendeley, Zotero, Endnote gibi referans yönetim sistemlerinin kullanılmasını tavsiye etmektedir. Word’ün kendi kaynakça yönetim sistemi Türkçe ile uyumludur. Ancak Mendeley, Zotero, Endnote gibi kaynakça yönetim sistemlerinde APA stili kullanıldığında Türkçe ile adaptasyon sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunu çözmek için  https://github.com/citation-style-language/styles/blob/master/apa-tr.csl adresinden APA’nın Türkçeye uyarlanmış stilini indirerek ilgili programın stil ayarları menüsünden manuel yüklemeniz gerekmektedir. 

Authors who submit articles to AJIT-e are deemed to have accepted this policy.

AJIT-e Contact Information

Bilişim Teknolojileri Online Dergisi
AJIT-e (Academic Journal of Information Technology)
Adress: 
Suadiye Mahallesi, Kazım Özalp Sokak, No: 15, Kat: 2, PK: 34740 Şaşkınbakkal KADIKÖY / ISTANBUL / TURKEY
Tel: +90 216 355 56 19
Faks: 
+90 216 368 43 30
Email: 
editor@ajit-e.org

en_USEnglish