Menü Kapat

Editör Kurulu

Sahibi - Baş Editör

zhan Tingöy
Prof. Dr. Özhan TİNGÖY
Marmara Üniversitesi

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Medya Teknolojileri, İnternet Yayıncılığı, Sosyal Medya Çalışmaları, Yönetim Bilişim Sistemleri

Alan Editörleri

(Fen Bilimleri)

Faik Nüzhet OKTAR
Prof. Dr. Faik Nüzhet OKTAR
Marmara Üniversitesi

Biyomühendislik

Prof. Dr
Prof. Dr. Nazmi EKREN
Marmara Üniversitesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri, Aydınlatma, Nanoteknoloji

Doç. Dr
Doç. Dr. Nilüfer YURTAY
Sakarya Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Bilişim Sistemleri

Doç. Dr
Doç. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ
Marmara Üniversitesi

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Biyomalzeme

Doç. Dr
Doç. Dr. Rıdvan ŞAHİN
Gümüşhane Üniversitesi

Matematik, Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık, Topoloji

Yusif Aliyev
Doç. Dr. Yusif ALIYEV
Guba Branch of Azerbaijan State Pedagogical University

Fizik, Kristalografi, X Işını

Alan Editörleri

(Sosyal Bilimler)

Doç. Dr
Doç. Dr. Ali ÖZCAN
Gümüşhane Üniversitesi

Gazetecilik, Medya Teknolojileri

Doç. Dr
Doç. Dr. İhsan KARLI
Kocaeli Üniversitesi

Gazetecilik, Medya Araştırmaları

alihan-limoncuoglu
Dr. Öğr. Üyesi Alihan Limoncuoğlu
İstanbul Aydın Üniversitesi

Siyaset Bilimi, Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi, Türk Siyasal Hayatı, Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler

münevver-soyak
Dr. Öğr. Üyesi Münevver SOYAK
Marmara Üniversitesi

Uluslararası İktisat, Uluslararası İktisadi Kurumlar, Uluslararası Ticaret

Dr. Öğr
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BUDAK
Kocaeli Üniversitesi

Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yeni Medya Teknolojileri

Yabancı Dil Editörleri

Gulshan_Agabay
Doç. Dr. Gulshan AGABAY
Azerbaijan State Pedagogical University
Arş. Gör. Dr
Arş. Gör. Dr. Serkan BAYRAKÇI
Marmara Üniversitesi

İletişim Çalışmaları, Dijital İletişim, İletişim Araştırmaları, Yeni İletişim Teknolojileri

Arş. Gör. Dr
Arş. Gör. Dr. Süheyla Nil MUSTAFA
Marmara Üniversitesi

İletişim Çalışmaları, İletişim Tarihi, İletişim Araştırmaları, İletişim Sosyolojisi

Editöryal Sekretarya

Mustafa ÇOKYAŞAR (M.A
Mustafa ÇOKYAŞAR (M.A.)
-

Yeni Medya Teknolojileri, Yeni İletişim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri, E-Ticaret, Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi

Redaktör

Büşra Enç
Büşra ENÇ
Marmara Üniversitesi

Gazetecilik, Medya Çalışmaları

Yayın Kurulu (Fen Bilimleri)

Faik Nüzhet OKTAR
Prof. Dr. Faik Nüzhet OKTAR
Marmara Üniversitesi

Biyomühendislik

Prof. Dr
Prof. Dr. Nazmi EKREN
Marmara Üniversitesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri, Aydınlatma, Nanoteknoloji

Prof. Dr
Prof. Dr. Oya KALIPSIZ
Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Yazılımı, Veri Tabanları, Veri Madenciliği

Prof. Dr
Prof. Dr. Rauf Nurettin NİŞEL
Piri Reis Üniversitesi

İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar, Çok Kıstaslı Karar Verme, Zaman Serileri Analizi

Doç. Dr
Doç. Dr. Nilüfer YURTAY
Sakarya Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Bilişim Sistemleri

Doç. Dr
Doç. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ
Marmara Üniversitesi

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Biyomalzeme

Doç. Dr
Doç. Dr. Rıdvan ŞAHİN
Gümüşhane Üniversitesi

Matematik, Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık, Topoloji

Yayın Kurulu (Sosyal Bilimler)

zhan Tingöy
Prof. Dr. Özhan TİNGÖY
Marmara Üniversitesi

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Medya Teknolojileri, İnternet Yayıncılığı, Sosyal Medya Çalışmaları, Yönetim Bilişim Sistemleri

Prof. Dr
Prof. Dr. Ahmet KALENDER
Selçuk Üniversitesi

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Prof. Dr
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Turizm, Turizm İşletmeciliği, Sürdürülebilir Turizm, Turizm Ekonomisi

Prof. Dr
Prof. Dr. Fatime Neşe KAPLAN İLHAN
Marmara Üniversitesi

Sinema Sosyolojisi, Film Eleştirisi, Sinema ve Estetik

Prof. Dr
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN
Anadolu Üniversitesi

Sosyal Medya Çalışmaları, İnternet Yayıncılığı, Gazetecilik

Prof. Dr
Prof. Dr. Murat ÖZGEN
İstanbul Üniversitesi

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Gazetecilik, Medya Okuryazarlığı, Medya Araştırmaları

Prof. Dr
Prof. Dr. Özgür ÇENGEL
İstanbul Galata Üniversitesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama

Prof. Dr
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
İstanbul Üniversitesi

Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Dezavantajlı Gruplar, Yoksulluk Çalışmaları

Prof. Dr
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Boğaziçi Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri Eğitimi, Öğretim Tasarımı

Doç. Dr
Doç. Dr. Ali ÖZCAN
Gümüşhane Üniversitesi

Gazetecilik, Medya Teknolojileri

Doç. Dr
Doç. Dr. İhsan KARLI
Kocaeli Üniversitesi

Gazetecilik, Medya Araştırmaları

Doç. Dr
Doç. Dr. Şevki IŞIKLI
Marmara Üniversitesi

Felsefe, Bilim Felsefesi, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Mantık

Dr. Öğr
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BUDAK
Kocaeli Üniversitesi

Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yeni Medya Teknolojileri

Dr. Öğr
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTÜRK
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

Halkla İlişkiler

Uluslararası Danışma Kurulu

Prof
Prof. Adrian Cross
The University of Strathclyde

Fizik

Prof
Prof. Amjad Hadjikhani
Uppsala University

Pazarlama, İşletme Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Proje Yönetimi
Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi

Prof
Prof. Angappa Gunasekaran
Brunel University London

Operasyon Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Bilgi Sistemleri, Teknoloji Yönetimi

Prof
Prof. David Gunkel
Northern Illinois University

Medya Çalışmaları, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Yeni Medya, Teknoloji Felsefesi, Web Tasarımı ve Programlama

Prof
Prof. Ian Ruthven
University of Strathclyde

Bilgisayar ve Bilgi Bilimleri, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri

Prof
Prof. Maria Manuela Cruz da Cunha
Escola Superior de Tecnologia - IPCA

Bilgi Sistemleri ve Proje Yönetimi, Sistem ve Enformatik Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Bilişim

Prof
Prof. Meral Anitsal
Tennessee Tech University

Ekonomi, Finans, Pazarlama, Pazarlama Stratejisi

Prof
Prof. Sayed Abdul Muneem Pasha
Jamia Millia Islamia

Siyaset Bilimi

Prof
Prof. Thomas Bauer
University of Münster

Arapça ve İslami Bilimler

Prof
Prof. Umit Sezer Bititci
Heriot-Watt University

İşletme ve Ekonomi, Performans Yönetimi, Performans Ölçümü, Performans Ölçüm Sistemi, Kuruluş Denetimi, Yönetim Uygulamaları

tr_TRTurkish