ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6344 times viewed.
3382 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.4.004.x
ONLİNE MEDYA OKURYAZARLIĞININ YETİŞKİNLER İÇİN ÖNEMİ “Online Haber Sitelerindeki Bannerlara Yönelik Bir İnceleme”
THE IMPORTANCE OF ONLINE MEDIA LITERACY FOR ADULTS “A Review Intended for Baners in Online News Sites”
Nilüfer Sezer, Prof.Dr., İstanbul Ünv., İletişim Fakültesi, nsezer@istanbul.edu.tr
Nuray Yılmaz Sert, nuray.ylmz@gmail.com
Abstract in Turkish
Özet Küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, geleneksel anlamdaki okuryazarlık kavramının yeni uygulamaları da kapsayacak şekilde genişlemesine yol açmıştır. Doğrudan internete gönderme yapan ve sadece internet yoluyla karşı karşıya kaldığımız bilgi ya da mesajların çözümlenmesini kapsayan online medya okuryazarlığı konusu da yeni okuryazarlık uygulamalarından biri olarak giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Medya okuryazarlığı araştırmalarının birçoğunun medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili olduğu ve bu konuda çocukları ve ailelerini bilinçlendirmeyi amaçladığı görülmektedir. Bu durumun temel nedeni, çocukların etkiye en açık grubu oluşturmalarıdır. Fakat özellikle internetin sadece çocuklar üzerinde değil yetişkinler üzerinde de bir çok olumsuz etkilerinin olması yetişkinler için online medya okuryazarlığıyla ilgili çalışmaların gerekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır. Bu makale yetişkinler için online medya okuryazarlığı konusunun önemini haber siteleri üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın varsayımına göre, online haber sitelerinde yer alan çeşitli ürün, hizmet vs. reklamına ve satışına yönelik bannerlar; kullanıcıları asıl amaçlarından uzaklaştırarak tamamen tüketime yönlendiren farklı ortamlara taşımaktadır. Bu varsayıma yönelik olarak online haber sitelerinin ana sayfalarında yer alan bannerlar incelenmiş ve sonuçları online medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Online Medya, Medya Okuryazarlığı, İnternet Bannerları
Abstract in English
Abstract Globalization and advances in communication technologies has led to the expansion in the traditional sense of the concept of literacy in the manner that include the new applications. The issue of media literacy -which is referring directly to the Internet and covering the resolution of online information or messages that only confronted by internet- is becoming to more and more important as one of the new literacy practices. It is observed that many of the media literacy researchs are about the negative effects of media on children and aimed to raise the awareness of the children and their families. The main reason of this situation is that, children are most open to influence. But especially internet have very kinf of negative effects not just on children but also on aduls. So it reveals the necessity and importance of studies on the online media literacy for adults. This article aims to examine the importance of the issue of online media literacy for adults by the way of news sites. According to assumption of research, banners for advertising or sales of various products, services, etc. on online news sites remove users away from their main aims and carry them different environments that completely direct to consumption. For this assumption, banners in the home pages of online new sites were investigated and the results were evaluated in the context of online media literacy. Key Words: Online Media, Media Literacy, Internet Banners
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: