ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9124 times viewed.
4017 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.1.003.x
İzlerkitlenin Medyadaki Aşırı Enformasyon Sorununa Bakışı
The Viewing of Audience to the Issue of Information Overload in Media
Yrd.Doç.Dr.Orhan Baytar, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, orbaytar@yahoo.com
Abstract in Turkish
Son yıllarda iletişim ve baskı teknolojisindeki gelişmeler, medya işletmelerinin enformasyon sunma olanaklarını önemli oranda artırmıştır. Küreselleşmenin de etkisiyle medyada haber ve eğlence üretimi ve dağıtım olanakları artarken,  izlerkitle gereğinden fazla enformasyona maruz kalmıştır. Gazete, dergi, sinema, radyo, televizyon, kitap ve internet yeryüzünü sürekli haber kaynağı olarak işlerken, neredeyse izlerkitlenin enformasyon yağmurundan kendisini koruyabileceği alan kalmamıştır. Enformasyon üretim olanaklarının kolaylaşmasıyla ortaya çıkan aşırı enformasyon yükü, izlerkitlede medya ürünlerine karşı bir ilgisizliğe yol açmaktadır. Sözgelimi aşırı enformasyonun izlerkitlede dikkat eksikliği, kaygı, zamansızlık, bilgiyi özümseyememe ve zihinsel yorgunluğa yol açtığına ilişkin iddialar ileri sürülmektedir. Sağlıklı bir demokrasinin işlemesi için enformasyonun nitelikli ve çeşitliliğe dayanması önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında gelişmekte olan bir ülke olarak, önemli ölçüde serbest piyasa ve ticarileşen bir medya modeli olan Türkiye’de aşırı enformasyon yükünden etkilenen izlerkitlenin eğilimleri anket yoluyla incelenmiştir.
Abstract in English
In recent years, the developments in communication and printing technologies have significantly increased the opportunities of media companies to provide information. As the production and distribution of information and entertainment is getting easier in the media with the effect of globalization, the audience are exposed to overload information. As newspapers, magazines, cinema, radio, television, books and the internet constantly are processing the world as a source of news, almostly there are not any place for audience to keep away from information overload. By the increasing of production capability and emerging information overload leads to an audience apathy and neglect against to media content. For example, it is claimed that information overload effects audience resulting the lack of attention, anxiety, timelessness and mental fatigue. Indeed, the information based on diversity and quality is important for the function of democracy. From this perspective, as a developing country with a significant market-driven and a commercialized media model, the tendencies of audience against to information overload were examined by a survey method in Turkey.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: