ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9688 times viewed.
4538 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.3.005.x
Gelişen Afganistan Medyası ve Vatandaş Gazeteciliğinin Olasılığı
Developing Afghanistan Media and Possibility of Citizen Journalism
Asst.Prof.Dr. Osman Köroğlu
Abstract in Turkish
Afganistan 1900’lerden itibaren gazetecilik alanında etkinliklere sahne olmuştur. Ancak ülkedeki medya sektörü günümüze kadar savaş, siyasi bunalım ve belirsizlikler esnasında istikrarlı bir büyüme ve gelişme gösterememiştir. Hamid Karzai hükümetiyle birlikte medyada daha önceki dönemlere göre hızlı ve büyük çaplı bir özgürleşme ve ilerleme görülmektedir. Ancak ülkenin kendi medya tarzını, orijinal habercilik uygulamalarını ortaya koyması için en azından şimdilik başka ülke ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini alması gerekmektedir. Bu bağlamda ülkedeki eğitim kurumlarının gelişen Afganistan medyasının bugünü ve yarınını biçimlendirmede önemli roller üstlenmesi umulabilir. Aynı şekilde, temel teknolojik altyapı ve eğitim sağlanırsa, yeni iletişim ortamları Afganistan’da gazeteciliğin katılımcı gazetecilik ve vatandaş gazeteciliği gibi alternatif türleri ile birlikte hızla gelişmesini sağlayabilir.
Abstract in English
Afghanistan has witnessed the activities in the field of journalism since 1900. However, the country's media sector, during the wars, political crises and uncertainty, did not show a consistent growth and development until today. With the government of Hamid Karzai, rapid and large-scale freedom and progress in the media can be seen. However, Afghanistan must put forward its own style of the media and original reporting practices. For this purpose, she should take support of other countries and civil society organizations at least for now. In this context, one can hope to assume that educational institutions in the country will have important roles in shaping the present and future of developing media in Afghanistan. Similarly, if the basic technological infrastructure and education is provided, new communication technologies can provide the rapid development of alternative types of journalism in Afghanistan like participatory journalism and citizen journalism.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: