ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
916 times viewed.
438 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.3.003.x
Teknopark İşletmelerinde Ürün Ticarileştirme ve Pazarlama YetkinliğiBoyutlarının ve Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
A Research on Determining Product Commercialization and Marketing Competency Dimensions and Qualifications in R&D Oriented Enterprises
Kazım Karaboğa Yahya Özdemir
Abstract in Turkish
İnovasyon ve ar-ge odaklı rekabet edebilirlik için etkin bir iletişim ve etkileşim ağı ile birbirine bağlanmış ekosistemlerin oluşturulması oldukça önemlidir. Bu ekosistemler başta sermaye desteği olmak üzere fiziki alt yapı, iletişim, ulaşım, yetenekli insan kaynağı ve kurumsal yönetim ağlarını da barındırmalıdır. Bu unsurlar bir fikrin buluşa dönüşmesi ve geliştirilmesine önemli katkılar yapabilmektedir. Fakat ar-ge odaklı bir ürünün sektörde kendine yer bularak müşteriler tarafından tercih edilebilir olması yalnızca ürünün teknik özellikleri ile ilişkili olamamaktadır. Ar-ge odaklı bir ürünün başarılı olabilmesinde ar-ge odaklı işletmelerin kurumsal pazarlama yetkinliği de önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’deki teknopark yada bilişim vadisi yapılanmalarında faaliyet gösteren işletmelerin ürün ticarileştirme ve pazarlama yetkinlik ve başarılarını kurumsal bir bakış açısı ile çalışanlarının gözünden ortaya koyabilmektir. Bu araştırmada ar-ge odaklı işletmelerin geliştirdikleri ürünlerin karakteristikleri, süreç karakteristikleri, işletmelerin pazarlama yetenekleri ile faaliyet gösterdikleri pazarların karakteristiklerine yönelik bir değerlendirme yapılarak ar-ge temelli işletmelerin ürün ticarileştirme ve pazarlama yetkinlikleri araştırılmaktadır. Geliştirilen ölçek temelinde ar-ge odaklı ürün ticarileştirme ve pazarlama yetkinliği boyutları tanımlanarak yetkinlik seviyelerine yönelik değerlendirmelere yer verilmektedir. 
Abstract in English
For innovation and R&D-oriented competitiveness, the creation of ecosystems interconnected by an effective network of communication and interaction is very important. These ecosystems should also include physical infrastructure, communication, transportation, skilled human resources and corporate management networks, especially capital support. These elements can make an important contribution to the transformation and development of an idea. However, the fact that a R&D-oriented product can be preferred by customers in the sector is not only related to the technical characteristics of the product. Corporate marketing competence of R&D-oriented enterprises is also important in the success of a R&D oriented product. The main objective of this study is to identify R&D-oriented business success of product commercialization and marketing competencies in Turkey.In this research, the characteristics of the R&D oriented products, the institutional process characteristics and the marketing capabilities of the enterprises and the market characteristics are evaluated. In this respect, product commercialization and marketing competencies of R&D based enterprises are investigated. R&D focused product commercialization and marketing competency dimensions are defined on the basis of the scaled evelopedan devaluations are made for the competency levels of R&D oriented enterprises.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: