ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6111 times viewed.
3939 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.4.007.x
Teknoloji Çağında E-Tüketim ve Genç Tüketicilerin Değişen Tüketim Algıları
E-Consumption and Changing Consumption' Perception Of Youngers in The Age of Technology
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kaban Kadıoğlu
Abstract in Turkish
Toplumsal hayattaki değişimler ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler insanların tüketim algılarını da değiştirdi. Yepyeni pazar ortamları ve yepyeni satın alma biçimleri ortaya çıktı. Bu yeni rekabet ortamında başarılı olmak isteyen işletmelerin yeni neslin tüketim alışkanlıklarını dikkatle takip etmeleri ve ürün içeriklerinden pazarlama yöntemlerine kadar değişen tüketim kalıplarına uygun çözümler geliştirmeleri gerekiyor.
Abstract in English
Changes in social life and developments in communication technologies has changed people's consumption preferences. New communication technologies in particular has shaped consumer perception of a new generation. There was a new market environments and new forms of procurement. Companies wanting to be successful in this new competitive environment, they should carefully follow the new consumption patterns.Businesses must produce solutions that respond to new consumer preferences not only marketing methods but also content of their product.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: