ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9567 times viewed.
2583 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.4.004.x
Gelişen Yeni Medya Ortamının Iletişim Eğitimine Etkileri
Effects Of Developing New Media Environment On The Communication Education
Osman Köroğlu, Fatih University, Turkey, okoroglu@fatih.edu.tr
Abstract in Turkish
Yakınsayan ve dönüşen yeni iletişim ortamları iletişim ve medya sahasındaki kullanıcı, eğitimci ve öğrencilerin günlük hayatlarını ve iş-okul gündemlerini değiştiriyor. Bu çalışmada yeni iletişim ortamları alanının yayıncılık açısından gelişimi ve güncel durumu ile bunun iletişim fakültelerindeki eğitimin güncellenmesine etkisi ele alınmaktadır. Yeni iletişim ortamları, yayıncılık sektöründe köklü değişikliklere ve şirketlerin eski iş modellerini terk edip yenilerini benimsemesine yol açmaktadır. Aynı durum yayıncılık eğitiminin verildiği iletişim fakültelerinde büyük çapta gözlenmemektedir. Bu çalışma için geniş çaplı literatür taraması dışında, Türkiye ve dünyada önde gelen iletişim fakültelerinin müfredatları da incelenmiştir. Değişen medya ve yayıncılık ortamına ilişkin bilgiler verildikten sonra, yayıncılık eğitiminde görülen değişime değinilip yapılabileceklerden bahsedilmiş ve müfredatı düzenlemekten sorumlu akademisyenler ile bundan etkilenecek öğrencilere yönelik öneriler sıralanmıştır.
Abstract in English
Converging and transforming new communication environments are changing daily lives and business-school agendas of users, educators and students in the field of communications and media. This paper deals with the developments and current situation of new media field in terms of broadcasting and publishing and its effects on updating of education in communication faculties. New media causes fundamental changes in the publishing and broadcasting business and companies are leaving old business models and choosing new ones. One cannot observe the same situation in the communication faculties that provides publishing and broadcasting education. For this paper, a large literature research conducted and leading communication faculties’ curriculum from Turkey and around the world analyzed. After the information is given about the changing media and publishing environment, changes in publishing and broadcasting education are addressed, what can be done mentioned and suggestions are listed for the responsible academicians from curriculum and students those are going to be affected.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: