ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
568 times viewed.
564 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.2.005.x
HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 DEVRİMİ: AKILLI KONFEKSİYON FABRİKASI ÖNERİSİ
INDUSTRY 4.0 REVOLUTION IN CLOTHING AND APPAREL SECTOR: SMART APPAREL FACTORY PROPOSAL
Ebru GÖKALP Mert Onuralp GÖKALP P. Erhan EREN
Abstract in Turkish
Son teknolojik yenilikler, Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bir sonraki endüstriyel devrim ile akıllı fabrika vizyonunun gerçekleştirilmesine imkan sunmuştur. Endüstri 4.0, emek yoğun bir sektör olan hazır giyim ve konfeksiyon fabrikalarının tüm üretim süreçlerini ve iş modellerini değiştirmek için önemli bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle, hazır giyim ve konfeksiyon endüstrisinin sıradan üretim tesislerinden akıllı fabrikalara geçişi başlatarak rekabet avantajı elde etmek için, Endüstri 4.0 ve buna olanak sağlayan teknolojilere yatırım yapmaları gerekmektedir. Ancak, nispeten yeni olan bu teknolojilerin hazır giyim ve konfeksiyon endüstrisini nasıl etkileyebileceğine dair literatürdeki çalışmaların sınırlı sayıda ve yeterli kapsamda olmadığı tespit edilmiştir. Bu eksikliği gidermek amacı ile hazırlanan bu çalışmada, Endüstri 4.0 ve akıllı fabrika vizyonu doğrultusunda kavramsal akıllı bir konfeksiyon fabrikası önerilmiştir. Önerilen Akıllı Konfeksiyon Fabrikasının Endüstri 4.0 ve buna olanak sağlayan teknolojik bileşenlerine yer verildikten sonra, bu teknolojik altyapıyı  temel alarak geliştirilen yenilikçi yaklaşımlar bütüncül bir şekilde, üretim sistemleri ve yönetimsel perspektiften sunulmuştur. Ardından, Önerilen Akıllı Konfeksiyon Fabrikasının fayda ve zorlukları analiz edilmiştir.  
Abstract in English
Recent technological innovations have paved the way for realizing smart factory vision with the next industrial revolution called Industry 4.0. Industry 4.0 has significant potential to change whole manufacturing processes and business models for labor intensive clothing and apparel factories. Therefore, the companies in the clothing and apparel industry need to invest in Industry 4.0 and its enabler technologies to start the transition from ordinary plants to smart factory to gain competitive advantage. However, the studies in the literature are limited and not sufficiently comprehensive to state how these relatively new technologies may affect the clothing and appeal industry.  In order to address this shortcoming in the literature, within the context of this study, after briefly reviewing the four major industrial revolutions to understand the impact of Industry 4.0, a conceptual smart appeal factory is proposed in accordance with Industry 4.0 and Smart Factory visions. With technologic components based on Industry 4.0 and its enabling technologies of the smart apparel factory, innovative approaches based on this technology are presented holistically from production systems and managerial activities viewpoints. Then, we identify the benefits and challenges of the Smart Apparel Factory. 
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: