ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
759 times viewed.
182 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.4.011.x
A Literature Review on Challenges in Distributed Software Development
Literatür Taraması: Dağınık Yazılım Geliştirmede Yaşanan Zorluklar
Murat Dogus Kahya, Siemens A.S., Istanbul/Turkey, murat.kahya@siemens.com Cagla Seneler, Yeditepe University, Istanbul/Turkey, cagla.seneler@yeditepe.edu.tr
Abstract in Turkish
Küresel şirketler tarafında son on yılda farklı lokasyonlarda yazılım geliştirme popüler olmaya başladı.Farklı lokasyonlarda geliştirme ile birlikte, aynı lokasyonda yazılım geliştirmede yaşanmayan yeni zorluklar ortaya çıkmaya başladı.Bununla birlikte yazılım geliştirme toplulukları iletişim, koordinasyon ve kontrol süreçlerinin yaşadığı zorlukları son yıllarda araştırıyor. Fakat son yıllarda yayınlanan çalışmalar çoğunlukla bir kaç şirketi göz önünde bulunduran deneysel ve vaka çalışmalarını içermektedir. Bu çalışmada 2007 ile 2017 yılları arasnındaki deneysel çalışmalar derlenerek zamansal, coğrafik ve sosyo-kültürel açılarından yaşanan zorluklar literatür incelemesi olarak sunulacaktır. Makale kapsamında 607 çalışma incelenerek bulunan sonuçlar araştırmacılar ile paylaşılmaktadır.Sonraki araştırmalar ve çıkarımlar raporun en sonunda sunulmaktadır.
Abstract in English
Distributed software development (DSD) becomes a trend for most of the global companies in the last decade. According to the effects of distributed development, new challenges exist that are not observed at collocated software development. The Software Engineering community investigated the challenges more than a decade that was mostly consisted of communication, coordination and control processes. However, most of the latest studies were empirical and did not cover all challenges in the industry. In this paper, GSD challenges are reported as a systematic literature review with temporal, geographical and socio-cultural dimensions. This research aims to create a guideline of challenges that may exist in the GSD projects years between 2007 and 2017. The discussion of implications for practitioners and future research are mentioned at the end of the report.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: