ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1132 times viewed.
575 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.1.001.x
Twitter’da İnsani Güven(siz)lik Yansımaları: #AvrupaBirliği Etiketi
Reflections of Human (In)security Concept in the World of Twitter: The #European Hashtag
Pelin Sönmez, Sinan Aşçı
Abstract in Turkish
Güvenlik, tehlikeden, riskten ya da tehditten uzak olma hali anlamına gelmektedir. Sosyal bilimlerde, insani güvenlik, multidisipliner ve birey merkezli bir yaklaşımla incelenmektedir. Amartya Sen’e (2000) göre, “insani güvenlik” hayatta kalma, gündelik yaşam, insanlık haysiyeti ve tehditlere karşı durma çabalarını güçlendirme ile ilişkilidir. Diğer bir yandan, insani güvensizlik ise çatışmaların insanlar arasında belirli grupları mahrumiyet algısına yönlendirdiği çeşitli durumları tanımlayan bir kavram olarak görülmektedir (Sirkeci, 2009). İnsani güvensizlik göç hareketlerini 3D ile etkilemektedir: diğer bir deyişle, demokrasi açığı, kalkınma açığı ve demografik açık. Dolayısıyla, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler ülke içerisinde ya da ülke dışına göç hareketlerini hızlandıran bu 3D’ye göre Türkiye’yi görece güvenli olmayan bir yer haline getirdiği iddia edilmektedir(Sirkeci, 2017). Eurostat’ın 2016 yılında yayınladığı rapora göre, 2015’in üçüncü dönemindeki 985 başvuru ile kıyaslandığında Temmuz 2016 sonrasında aynı dönemde iltica başvurusu 3779’a yükselmiştir. Darbe girişimi ardından, Türkiye’de yaşayan insanlar arasındaki insani güvensizlik algısı bu durumun yükselişte olabileceği izlenimini sağlamaktadır. Bu öngörüyü değerlendirmek için, #avrupabirligi ve #avrupabirliği etiketlerini incelemek üzere yarı- kamusal bir alan olarak kabul edilen Twitter’da Türkiye’deki üyelerin paylaştıkları içerikler analiz edilmiştir
Abstract in English
Security means the state of being free from danger, risk or threat. In social sciences, human security is an emerging paradigm shift concerning a person-centered, multi-disciplinary understanding of security involving a number of studies and human rights. According to Amartya Sen (2000), “human security” is a keyword referring comprehensively everything free of the menaces that threaten the survival, daily lives, and dignity of individuals and to strengthening the efforts to confront these threats. On the other hand, “human insecurity” as a term stands for defining various situations where conflicts lead to perception of deprivation of some-kind, among certain people, in a given context (Sirkeci, 2009). Human insecurity affects migration movements in a way with the connection of 3Ds: namely democratic, development and demographic deficits. Accordingly, it is claimed that recent developments, the attempted coup on July 15, 2016 and the aftermath have made Turkey as a seemingly insecure place in reference to these 3Ds facilitating migration movements in and/or from the country.(Sirkeci, 2017) According to the reports of Eurostat published in 2016, asylum applications filed by citizens of Turkey in European countries reached at 3779 in the third quarter comparing to the same quarter of 2015 at 985. After the attempted coup, this tendency seems on the rise, which actually signals us the fact that human insecurity perceptions among citizens. To evaluate this hypothesis, Twitter, as a public social media platform, based on the hashtags used by Turkish people, such as #avrupabirligi and #avrupabirliği (in English “european ”) was evaluated within the methodology content analysis.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.