ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
874 times viewed.
611 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.2.003.x
Sosyal Medya ve Değişim: Bloglar Aracılığıyla Anneliğin Evrimi Üzerine Netnografik Bir Analiz
Social Media and Change: A Netnographic Analysis on the Evolution of Motherhood via Blogs
Ercan Aktan Hasan Hüseyin Kayış
Abstract in Turkish
Sosyal medya, bireylerin kendi aralarında ve topluluk halinde kuracakları iletişimler için son derece önemli bir mecradır. Sosyal medya ile gerçekleştirilen iletişimler, kişilerin diğerleri ile etkileşimleri ve fikirler üzerinde yaratacakları etki açısından önem taşımaktadır. Sosyal medya araçları arasında yer alan bloglar da bir web günlüğü olarak takipçilerin kanaatleri üzerinde belirleyici olabilmektedir. Sosyal medyanın gelişimi ile sanal ortamda oluşan grupların kendilerine özel yapılarını öğrenme gereksinimleri de araştırmacılar, pazarlama çevreleri ya da sosyal alanlarda ortaya çıkmış ve bu maksatla sanal grupların etnografik özelliklerini tanımlamaya yardımcı olacak netnografi yöntemi geliştirilmiştir. Bu araştırma bloglar vasıtasıyla annelik kavramının nasıl değiştiğini, yeni annelik kavramının bloglar üzerinden nasıl inşa edildiğini, bloggerların anneler üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde, blogger annelerin çocuk eğitimi, çocukla kurulacak duygusal bağ, annenin hangi doğum yöntemini kullanacağı, yeni nesil annelik fikrinin benimsetilmesi gibi konularda anneler üzerinde etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Abstract in English
Social media is a highly important medium for communications to be established by individuals both among themselves and in masses. Communications that are established through social media are important in terms of interactions of individuals with others and their possible effect on opinions. Being among social media tools blogs may also determine the opinions of followers as a web diary.  The need for groups that have emerged in the virtual environment with the development of social media to learn their distinctive structures has been observed in researchers, marketing environments or social areas and for that purpose, netnography method has been developed for the purpose of defining the ethnographic characteristics of virtual groups. This study has been conducted for revealing how the concept of motherhood has been altered via blogs, how the concept of new motherhood is constructed on the basis of blogs and how bloggers affect mothers. As a result of the study, it has been concluded that blogger mothers affect mothers on some subjects like child education, emotional bond to be established with the child, mother’s choice of delivery method and adoption of the idea of new generation motherhood.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: