ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
3662 times viewed.
1257 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.4.004.x
HALKLA İLİŞKİLERE YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM: DİJİTAL İNOVASYONLAR
An Innovative Approach To Public Relations: Digital Innovations
Simge ÜNLÜ KURT Mustafa Cankut KURT
Abstract in Turkish
Günümüzde dijital teknolojiler ve onların birer uzantısı olarak faaliyet gösteren dijital inovasyonlar yoluyla kurum ve kuruluşların örgüt yapıları, çalışma alanları ve işleyiş şekilleri yenilikçi bir doğrultuda değişim göstermektedir. Bu süreçte yeni iş modelleri ortaya çıkmakta ve bununla beraberinde sürekli olarak iletişim halinde bulunan hedef kitlelerin davranışları da bu yenilikler ile birlikte şekillenmektedir. Hem bireyler hem de kurum ve kuruluşlar üzerindeki etkileri bir arada düşünüldüğünde halkla ilişkilerin bu inovasyonlara uyum sağlaması ve kendi dijital inovasyon projelerini tasarlaması çağın bir gerekliliği haline gelmiştir. Bu bağlamda çalışmada halkla ilişkiler platformu olarak kullanılan ve kullanıcıların aldıkları hizmet ve/veya ürünler hakkında şikâyetlerini iletebildikleri bir alan olarak faaliyet gösteren ‘şikayetvar.com’ örneği incelenmiştir.
Abstract in English
Digital Technologies and as their extensions digital innovations changing institution’ and organization’ structure, way of business and function in an innovative direction. In this process customer’ communication behaviours changing with this direction and new business models emerging according to this behaviours. With these effects of digital innovations Public Relations should adapt to this technologies and even design their projects for staying up-to-date. In this study, we examined sikayetvar.com  –a site the customers share their complaints about a brand, a product or service- as an e-complain platform which serves as a public relations tool. 
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: