ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5694 times viewed.
990 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.1.003.x
Yerel Yönetimlerde Yönetişim: Marmara Bölgesi Büyükşehir Belediyelerinin Web Sayfaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
Governance In Local Governments: A Comparative Analysis Over the Web-Sites Of Metropolitan Municipalities Of Marmara Region
Dr. Tolga Yazıcı
Abstract in Turkish
Belediyeler, günümüzde ulaşım, eğitim, kültür sanat, gıda, sağlık, sosyal hizmetler, çevre ile ilgili her türlü hizmetlerin yanı sıra başarılarını arttırmak için her türlü medya aracının yanı sıra web ortamının ve akıllı telefon aplikasyonlarının tüm mecralarından yararlanma yolunda gayret göstermektedirler.  Etkili yönetim ve yönetişimin ‘Şeffaflık/Katılımcılık/Hesap Verebilirlik’ kriterlerini de göz önünde bulundurarak seçmenle, hizmet bölgesindeki vatandaşla interaktif biçimde iletişime geçme ve feedback alabilme politikalarını hayata geçirmektedirler.  Bilgi ve teknoloji çağında belediyeler yüzyüze iletişimin yanı sıra iletişim teknolojilerinin tüm olanaklarından faydalanmak zorundadırlar.
Abstract in English
Municipalities, these days, spend the most effort in serving the community in the fields of transportation, education, culture and arts, nutrition, health-care, social services, environmental services while putting the major focus of interest in the emerging field of utilizing all media tools in regards to taking advantage of web portals and smart phone applications. In this globe, effective management and governance take transparency/participation/ accountability into account while communicating with the voters, thereby interrelating interactively with the citizens while getting feedback from them within the regions being served. In the era of knowledge and technology, municipalities aim to make use of face to face communication while keeping in mind that most recent communication technologies should be utilized.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: