ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
4670 times viewed.
937 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.3.003.x
BİLGİSAYAR OYUNLARINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME: PRO EVOLUTION SOCCER (PES) 2015 ÖRNEĞİ
PRODUCT PLACEMENT IN COMPUTER GAMES: PRO EVOLUTION SOCCER (PES) 2015 SAMPLE
Doç. Dr. Deniz ZEREN ve Önder Ziya PAYLAR
Abstract in Turkish
Ürün yerleştirme, değişen ve gelişen teknoloji ile paralel olarak, her geçen gün daha fazla mecrada karşımıza çıkmaktadır. Önceleri sinema, radyo ve televizyon ile sınırlı ölçüde karşılaşabildiğimiz ürün yerleştirme uygulamaları; internet başta olmak üzere teknolojik araçların günlük yaşamımızda büyük ölçüde yer etmesiyle birlikte farklı kanallarla mesajlarını iletir hale gelmiştir. Gözde uygulama alanlarından biri de bilgisayar oyunlarıdır. Çalışma Pro Evolution Soccer (PES) 2015 oyunu aracılığıyla bilgisayar oyunlarına yerleştirilmiş olan markaların hatırlanma durumunu, bu markaların farklı hatırlanma derecelerinin olası nedenlerini, markalara yönelik tutum ve satın alma niyetini açıklamayı amaçlamaktadır. 179 erkek katılımcının Champions League oyun türünü önce oynayıp hemen ardından anket sorularını yanıtlaması yoluyla elde edilen verilerin analizi sonucunda farklı markaların hatırlanması, markalara yönelik tutum ve satın alma niyetlerinin farklı nedenlerle birbirlerinden değişkenlik gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.   
Abstract in English
Product placement significantly appears in many areas every day with the changing and evolving technology. Product placement applications, which we have encountered in cinema, radio and tv before, have been able to deliver its messages via different channels when technological tools encompasses our daily life greatly especially with internet. Computer games are one of the most preferred application areas. This study aims to explain that recalling situation of brands which have been placed in computer games, reasons of the differentiation of recalls, attitudes towards brands and purchasing intentions via Pro Evolution Soccer (PES) 2015 computer game. Study has been conducted with 179 male participants who answered questionnaires right after they played Champions League. After the analysis of the data, It has been reached that recalling different brands, attitudes towards brands and purchasing intentions have differentiated with distinctive reasons.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: