ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6201 times viewed.
1849 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.4.004.x
Ambalaj Baskılarında Kullanılan Farklı Karton Yüzeylerinin Renk Evreni Karşılaştırması.
Comparing The Color Gamuts Of Different Paperboard Surfaces Used In Package Printing.
Doğan Tutak
Abstract in Turkish
Ambalaj, ürünü koruduğu gibi en iyi  şekilde de anlatabilmelidir. Kişi ürüne baktığında o ürüne ait görüntüyü görmek ister. Özellikle basılı ambalajlarda ürünün ön plana çıkması yapılan baskının da kalitesini ortaya koymaktadır. Mümkün olduğunca ürünün  görüntüsünü gerçek görüntüsüne yakın elde etmek, ürün ambalajının da kalitesini gösterir. Çalışmada; Heidelberg SM 52, Ofset baskı makinesi ile baskılar yapılmıştır. Baskı sırasında yüzeyi kuşelenmiş 300 g/m2 Norm print karton, 300 g/m2 SBS karton, 210 g/m2 Reno De Medici (R.N.) karton ve 360 g/m2 Kraftlı karton kullanılmıştır. Mürekkep olarak TOYO ink Hy Unity NEO ERP seri mürekkep kullanılmıştır. ECI2002 test skalası kullanılarak test baskı sayfası hazırlanmıştır. Yapılan baskıların L*a*b* değerleri TECHKON SpektroDens spektrofotometre ile ölçülmüştür. Renk evrenlerinin çıkarılması için skalalar i1iO spektral ölçüm cihazı ve tablasında okutularak Profilmaker programında renk evreni ICC Profilleri çıkarılmıştır. Çıkarılan renk evreni hacimleri Chromix Color Think Pro 3.0 programında ölçülmüştür. Ofset baskılı ürün ambalajlarında, farklı kartonlara yapılan baskıların gerçek görüntüsüne yakınlığını, basılan ürünün görülebilir renk evreni içerisinde ne kadar alan kapladığı, karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Yapılan uygulamalar sonucunda karşılaştırılan kartonların renk evrenleri çıkarılarak gerçek görüntüye en yakın görüntünün elde edildiği karton tespit edilmiştir.
Abstract in English
Package is to depict the product as well as it preserves it.  When one looks at the product, one expects to see the image of it. As the product comes to the fore in the printed packages, quality of the print also gains significance. To get an image of the product as real-looking as possible will also indicate the quality of the packaging of the product. To this end, in this study, various printings were carried out with the offset printing machine Heidelberg SM 52, using 300 g/m2 Norm print cardboard, 300 g/m2 SBS carton, 210 g/m2 Reno De Medici (R.N.) cardboard and 360 g/m2 kraft cardboard. In these printings we used ink from TOYO Ink Hy Unity NEO ERP series. A test print page was prepared by using ECI2002 test scale and the L*a*b* values of the prints were measured with TECHKON SpektroDens spektrofotometer. The color gamut ICC profiles were obtained in the Profilemaker program upon having the scales read by the scale spectal reading device i1io. Then the sizes of the color gamut were measured by using the Chromix Color Think Pro 3.0 program. This way, in the offset printed product packages, the proximity of the printings conducted on different cardboards to the real image and how much space the printed product occupies in the visible color gamut were dealt with in a comparative fashion. At the end these applications, the color gamut of the compared cardboards were extracted and the particular cardboard having the image closest to the real one is identified.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: