ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6500 times viewed.
1758 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2014.3.005.x
Sosyal Medyada Türk Basını
Turkish printmedia in Social Media
Dr. Adem Ayten. İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, ademay@gmail.com
Abstract in Turkish
Sosyal medya günümüzde iletişimbilimciler arasından en çok araştırılan olguların başında gelmektedir. . Web 2.0’la kullanıcıların hizmetine giren sosyal medya mobil teknolojilerin kullanımının artmasıyla da yaygın medya haline gelmiştir. Geleneksel medyaya rakip ve alternatif bir medya olmanın ötesinde geleneksel medyanın içeriğini taşıdığı, avantajlarından yararlanabildiği yeni bir mecradır. Nitekim internetin yaygınlaşmasıyla geleneksel medya ortaya çıkan yeni medya ile rekabet edebilmek için kendi websayfalarını oluşturarak okur-izleyici-dinleyicilerinin bu mecrada içeriklerine erişimlerini mümkün kılmışlardır. Yeni medyanın sosyal medyaya evrilmesiyle de sosyal medyaya taşınmışlardır. Peki bugün Türk basını hangi sosyal medyayı kullanmaktadır ve sosyal medya istatikleri nedir? Tirajla sosyal medya istatistikleri arasında bir korelasyon var mıdır?  
Abstract in English
Social media, is one of the most researched facts today by the commications fellows. To get in use by Web 2.0 social media becomes common due to the rise of using mobile technologies.  Instead of competing with traditional media and being an alternative media, social media is a new media that traditional media can transfer its content to it and can benefit its advantages. Indeed,the traditional media carried its content to the websites to access of their readers/listeners/watchers to compete with the new media when internet became common. And with the transform of new media to social media, the traditional media is carried to social media. Well, now, in which social media is Turkish printmedia? And what are the statistics of Turkish print media? Is there corelation between their circulation and their social media’s statistics?
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: