ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9912 times viewed.
5150 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.1.001x
Müşteri İlişkileri Açısından Alışveriş Merkezlerinde Akıllı Teknoloji Kullanımı
Smart Technology Usage in Shopping Malls in Terms of Consumer Relations
İbrahim Ethem ERDİNÇ, Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniv., İletişim Fakültesi
Abstract in Turkish
Günümüzde akıllı teknolojilerin uygulama alanları giderek artmaktadır. Bu alanlardan biri de AVM’dir. Çünkü bu teknolojiler AVM’lerin müşterileri ile olan iletişimini güçlendirmektedir. Onların beğenilerini, taleplerini, alışkanlıklarını, harcama sıklıklarını vs. öğrenerek müşteri odaklı bir pazarlama stratejisi izlemelerini olanaklı kılmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde “alış veriş merkezleri” ve “akıllı teknolojiler” tanımlanmıştır. Daha sonra “alıveriş merkezlerinde müşteri ilişkileri ve veri-tabanlı pazarlamada akıllı teknoloji kullanımı”, “görsellik ve eğlence amaçlı teknoloji kullanımı”, “bilgi sağlama ve müşterilere yardım amaçlı teknoloji kullanımı” kategorileri üzerinde durulmuştur ve müşteri ilişkileri açısından akıllı teknolojilerin alışveriş merkezlerindeki uygulama alanları örneklerle ortaya konulmuştur.
Abstract in English
Today, application areas of smart technologies is growing fast. One of the these areas is shopping malls. Because these technologies strengthens the communication with customer of shopping malls and learning their; tastes, requirements, habits, frequency of spending etc., make possible to follow a customer-focused marketing strategy. In the first section, "shopping malls" and "smart technologies" are defined. Then, “at shopping malls use of smart technology in customer relationship and data-based marketing”, “The use of technology for visual and entertainment” “the use of technology for providing information and assistance to customers” categories are emphasized and rom the standpoint of customer relationship, application areas of smart technologies have been revealed with examples.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: