ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
6733 times viewed.
4477 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.4.001.x
SANAL GERÇEKLİK ORTAMLARI ve UYGULAMALAR: SPOR ve SANAL ORTAM GÖSTERGELERİ
VIRTUAL REALITY ENVIRONMENTS AND PRACTICES: SPORTS AND VIRTUAL ENVIRONMENT INDICATORS
Volkan EKİN
Abstract in Turkish
Günümüzde gerçeklik imgesi ile sanallık imgesi sık tartışılan kavramlar olmuştur. Gerçeğin yansıması ya da “gerçekmiş” gibi yapılarak çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmesi çoğu alanda gözlemlenmektedir. Gerçeğin göstergeleri ile “gerçekmiş” gibi aktarılan “şeylerin” göstergeleri farklı mıdır? Bu göstergelerin algılanmaları ve “gerçekmiş” gibi aktarılan dünyaların gerçek dünya göstergeleri ile bütünleşmesi ise gözlenen bir olgudur. Bu bağlamda, yeni medya teknolojileri ile yaratılan sanal ortamlarda yaşanan deneyimler, oluşturulan sanal dünyalar gerçek-gerçek olmayan karşıtlığını gözler önüne serse de, bu tür sanal dünyalar kimi alanlardaki uygulamalarla yaşamı da kolaylaştırmaktadır. Çalışmada örneğin; “robot göz” ya da simülasyon uygulamaları aracılığıyla teknolojik gelişmelerle yaratılan ve gerçek-sanal sınırını çizen, kimi zaman da sınırı aşan ortamlar, “spor etkinlikleri” bağlamında ele alınacaktır. Sporcuların performansları ve teknik özellikleri ile ilgili göstergeler, sanal ortama nasıl aktarıldığı; bu göstergeler anlamlandırıldıktan sonra, “gerçekte” nasıl bir iyileştirme ortamı yaratıldığı sorusunun yanıtı sorgulanmaya çalışılacaktır.
Abstract in English
These days, the image of reality and the image of virtuality are often being discussed. Reflection of the reality or carrying out various practices by pretending that they are real can be observed in many areas. Are the signs of reality different from the signs of the things which are shown as if they are real? Comprehension of these signs and integration of real world signs with the world which is shown as real is also an observed case. Within this context, although the experiences and virtual worlds created with new media technologies in virtual environment reveal the contrast between reality and unreality, these kinds of virtual worlds make life easier with practices in some areas. In the study, the environment which is created with technological advances like robot eye or simulation and the environment which draws a line or sometimes crosses the line between reality and virtuality will be discussed in the context of “sports activities”. The signs about performances of sports people and technological features, how they are transferred to virtual environment; after being given meaning what kind of enhancement environment will be created in reality are the questions that will be examined and answered.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: