ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1502 times viewed.
173 times downloaded.
DOI: 10.5824/ajit-e.2019.04.008
Tedarik Zinciri Yönetiminde Gösterge Paneli Uygulaması
Dashboard Application in Supply Chain Management
Yüksel Yurtay, Murat Ayanoğlu, Ömer Fatih Bölükbaş,
Abstract in Turkish
İşletmelerin küresel ortamda rekabet edebilmesi, bilgisayar sistemleri ve üretim yöntemlerindeki yeni gelişmeleri takip edebilmesine bağlıdır. Üretim yapan işletmelerin takip etmesi gereken yeniliklerden biride gösterge paneli(dashboard) uygulamalarıdır. Elektronik ortamlarda veri birikmesi ile birlikte, gösterge paneli hızla işletmelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu bağlamda gösterge paneli, özellikle üretim yapan işletmeler için, hızlı ve doğru karar alma noktasında iyi bir karar destek aracı olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, üretim sistemine entegrasyonu sağlanmış bir gösterge paneli uygulama örneğinin, ortaya koyulmasıdır. Gösterge panelinin, tedarik zinciri yönetim sistemine en uygun yaklaşım modelinin oluşturulmasıdır. Çalışmada, ayrıca bir tedarik zinciri yönetim sistemi modelinde, gösterge panelinin iş akışı paylaşılmıştır. Böylelikle, tedarik zinciri yönetim sistemi kullanan tüm işletmeler için, bir yol haritası olacağı düşünülmüştür. Çalışmada, üretim yazılımları kullanan her işletme için, karar alma bağlamında önemli bir karar destek aracı olacağı düşünülmüştür. Dolayısıyla, tedarik zinciri yönetimi yazılımı üzerinde, gösterge panelinin, karar alma ve iletişim çerçevesinde, örnek bir uygulamasını paylaşmış olacağız. Böylece, sonraki adımlarda, gösterge paneli başlığı altında, farklı tekniklerle biriken verilerin analizi yapılabilecektir.
Abstract in English
The ability of businesses to compete in a global environment depends on their ability to follow new developments in computer systems and manufacturing methods. It is a dashboard application from the innovations that the production enterprises should follow. With the accumulation of data in the electronic environment, the dashboard quickly became commonplace in enterprises. In this context, the dashboard is seen as a good decision support tool for fast and accurate decision making, especially for manufacturing enterprises. The purpose of this work is to demonstrate an example of a dashboard application that has been integrated into the production system. It is the creation of the instrument model that best fits the supply chain management system. In the study, also in a supply chain management system model, the workflow of the dashboard is shared. Thus, it is thought to be a roadmap for all businesses using the supply chain management system. In the study, it was thought that for every business using production software, it would be an important decision support tool in decision making context. So, on the supply chain management software, we will share a sample application of the dashboard in decision-making and communication framework. Thus, in subsequent steps, analysis of data accumulated by different techniques under the dashboard title will be possible.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: