ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
10191 times viewed.
3343 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2012.1.005.x
Çevrimiçi Kişi Reklamının Bir Aracı olarak Facebook: Türkiye Örneği
The Facebook as a Tool of Online Personal Advertisement: The Case of Turkey
Dr.R.Gulay Ozturk, Y.Emre Uslu
Abstract in Turkish
İletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler etkisini toplumsal ve bireysel ilişkiler temelinde de göstermektedir. Buna göre, birey toplumsallaşmasını  gerçek hayattaki aile, okul, arkadaş yada grup çevresinde sağladığı gibi, gelişmiş teknolojinin sunduğu sosyal ağlar da onun bu evresini sanal bir dünyada gerçekleştirmesinde yardımcı olabilmektedir. Öyle ki, bu sanal dünya ona gerçek dünyadaki yüz yüze konuşmayı interaktif iletişim yapısı (karşılıklı, görüntülü ya da sesli konuşma), arkadaş edinme, bir gruba ait olma gibi olanaklarıyla sağlamasına imkan vermektedir. Kişisel ilişkiler temelinde ise birey kendi kimliğini, isteklerini, beğenilerini, isyanlarını, tepkilerini de belki gerçek dünyada olmadığı kadar hızlı ve net bir biçimde gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla bu, bireye özellikle sosyal ağ üzerinde görsel, yazınsal ve işitsel düzeyde kendi reklamını yapma imkanı vermektedir.  Bu doğrultuda kendi bireysel reklamının oluşumunda birey diğer geleneksel mecralarda olmadığı kadar aktif hale gelmektedir. “The Facebook As a Tool of Online Personal Advertisement: The Case of Turkey” başlıklı makalede Facebook’un bireysel reklam aracı olarak da güçlü bir rolü olduğu içerik analizi yöntemi kullanılarak Facebook Türkiye kullanıcıları üzerinden açığa çıkarılması amaçlanmaktadır.
Abstract in English
 The rapid developments in communication technologies  take effect on the basis of individual as well as  a marketing applications. Accordingly, a person benefit from an advetising practices on the point of she / he provide to awareness and  theyself  introduce to target group as ideally. A personal advertisements has seen to newspapers  in the past, with developing of Internet and social networking sites at today. One of the most  important of social networking  is Facebook. It give to an opportunity of usage at the heart of interactivite to  the whole visual, auditory and literary tools  to its user as a different from traditional media. Individuals  can introduce as effectively to other persons with via user profile and wall on the Facebook. In connection with, individuals can self advertised as online persons at the virtual world. Accordingly, a person is more active for own online advertisement different from other media.  “The Facebook As a Tool of Online Personal Advertisement: The Case of Turkey” with an article entitled  aim to show up “ Facebook has an important  role as a online personal advertisement tool”. For this purpose, at this study used to content analysis method who creating by Jothi et. al. in 2011.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: