ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
932 times viewed.
787 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-­1581.2018.1.006.x
Ölümsüzlük ve Yapay Zekâ Bağlamında Trans-hümanizm
Trans-Humanism in the Context of Immorality and Artifical Intelligence
Aysel Demir
Abstract in Turkish
Bu çalışmada, trans-hümanizm hareketi temelinde ortaya çıkan ölümsüzlük, yapay zekâ bağlamında yeni bir varoluş aşamasına giren insanın durumu incelenip, gelecekte yeni insan varoluşunu nelerin beklediği, devlet yapısı ve siyasetin bu insan varoluşunu nasıl kullanacağı hümanizm, trans-hümanizm ve post human (insan sonrası) varlık temelinde incelenmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl insana, insanlığa çok büyük gelecekler vaat etmektedir. Bu vaatler, ileri teknolojinin etkisiyle insan aklının sınırlarını aşan, hatta insan aklını teknoloji aracılığıyla kontrol altına alan gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hümanizm, insanın değerini kabul eden ve insanı insan olma bakımından konu eden bir felsefe olup, onun bir sonraki basamağı ileri teknolojiyi temel alan trans-hümanizmdir. Yaşamın uzatılması veya ölüme çare bulunması, yapay zekâ ile zekanın daha da geliştirilip, bir üst insana ulaşma çabasını, trans-hümanizm felsefesi ileri teknolojinin ve çağın bir gereği olarak görür. Bununla birlikte her ne kadar ileri teknolojinin getirdikleri insanlığın geleceği için olsa da devlet ve siyaset yapılanması içinde bu ilerlemelerin kötüye kullanılması kaçınılmazdır.
Abstract in English
In this study, it is analysed that artificial intelligence, immortality on the basis of trans-humanism and examined the situation of Human being who has a new existence stage. It is searched what human being expected in future, how the state and politics will use this new existence stage according to humanism, trans-humanism and post human. This century has a promising future to human being and humanity. This promising is appearance as developments which are transcendent, even control the human mind with the effect of advanced technology. Humanism is a philosophical stance that emphasizes the value and agency of human beings and its next stage is trans-humanism. Trans-humanism philosophy takes the advanced technology as a necessity of age which in struggling to reach a upper man through the prolongation of life, the remedy for death and the artificial intelligence. However, although high tech brings new developments for the future of mankind, it is possible to use the high tech in state and politics negatively.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.