Menü Kapat

Bilgisayar Destekli Eğitimin Mesleki Gelişimdeki Önemi

Eğitim; daha önce elde edilmiş , bilgi , beceri , davranış , yaklaşım vb. olguları elverdiği ölçüler doğrultusunda en ileri teknoloji ile ilgili kişilere sunup , bu kişileri kendi ve toplum için en faydalı bir konuma getirip canlı ve cansız bütün maddelerin ortak noktasının algılanmasını sağlayacak ve pozitif yöne doğru yol almasını gerçekleştirecek somut ve gerçek bir olgudur. Herhangi bir cihazın bulunmadığı zamandan başlayıp insanların var oluşu ile doğumdan ölüme kadar sürecek olan zaman dilimi içinde süregelen birebir etkileşimli insan, madde yada cihazla oluşan bir bilgilendirme ve olumlu yönde davranış değiştirme yöntemi yada metodudur. Günümüzde eğitim bazı ülkelerde %100’e yakın olarak bilgisayar destekli olarak yapılmaktadır. Ancak bu bir genelleme olmayıp henüz bu konuma ulaşmamış ülkeler ve toplumlar içinde bahsettiğimiz yöne doğru büyük bir hızla yol almaktadır. Eğitimde bilgisayar kullanımı belirleyici olduğu için eğitimi sunan kişinin bilgisi , tecrübesi , davranışı vb. bir ülkenin geleceğini şekillendirmede oldukça önemlidir. Mesleki Gelişim, mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada eğitmene destek sağlayan süreçler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada bilgisayar destekli eğitimin kişinin mesleki gelişimindeki önemi tartışılacaktır.
tr_TRTurkish