ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
8783 times viewed.
4140 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.1.001.x
Hızlı Gıda Tüketimi ve Tüketicilerin Değerleri ve Yaşam Tarzlarının İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
A Research Over The Relationship Between Fast Food Consumption And Consumer’s Values and Lifestyles in Turkey
Figen YILDIRIM, Assistant Professor, Istanbul Commerce University, figen@ticaret.edu.tr
Özgür ÇENGEL, Associate Professor, Istanbul Commerce, ocengel@ticaret.edu.tr
Abstract in Turkish
Günümüzde, küreselleşmenin gelişimi ile, değişime uğrayan işletme modellerini açıklamaya yönelik yapılan birçok çalışmanın odak noktası hızlı gıda endüstrisi olmaktadır. Bu anlayışla, gıda endüstirisi yeniden şekil almış ve yemek kültürü değişmiştir. Bu gelişimkarşısında işletmeler, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik standart ürünler sunmaya başlamıştır. Hızlı gıda kavramı bir sistem, bir işletme veya ürün olarak sınıflandırılmaktadır. Ürün boyutu ile değerlendirildiğinde, dünyaçapında aynı görünüm, daha önceden belirlenmiş menülerin nispeten düşük fiyatlar ile pazara sunumu şeklinde tanımlanmaktadır. Kültürlerarası çalışmalara bakıldığında, hızlı gıda markalarının kökeni “Amerikan tarzı”tüketim anlayışına dayanmakta ve sözkonusu markalar girdikleri pazarda yemek kültürü ve yeme alışkanlıklarında büyük değişime yol açmaktadır. Bununla beraber, günümüzde “sağlıklı, iyi görünüm” kavramı gelişmiş ve sağlıklı ürünlerin hızlı sunumu konusu önem kazanmıştır. Bununla beraber değişen tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tüketici kararları etkileyen önemli bir unsur olarak değerlendirilen yaşam tarzları değişmiştir. Bu çalışmada, hızlı gıda tüketimine yönelik önceki araştırma bulgularından yola çıkarak hızlı gıda tüketimini etkileyen unsurlar ile üniversite öğrencilerinin değer ve yaşam tarzlarının ilişkisini incelemek amaçlanmıştır.
Abstract in English
In the emergence of globalization, fast food industry has become an important focus of study in today’s business models.In this sense, food industry has been reshaped and eating cultures have changed. Companies in the food industry responded to this change as an attempt to offer standardized products by meeting the ever-changing consumer needs and wants. To a higher justification, fast food is initiated to be classified in terms of a system, company, or a product which offers a set menu with a key focus on low cost and standardized products sold worldwide at high quality standards. By looking at cross cultural studies, it is known that the industry has roots in the Americanism and change of eating habits along with cultural transformation process. On the other hand, wellness concept is on the rise putting the primary focus on healthy food even though it is quickly made and served. Besides, with respect to changes in needs and wants, consumer’s lifestyles are changed that effect consumer’s choices. In this study, it is aimed to analyze the relationship between the factors having an impact on fast food preferences and values & lifestyles of university students by taking into consideration the main aspects cited in literature.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: