ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9158 times viewed.
4780 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.1.005.x
Azerbaycan’da Özel Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
Private TV and Radio Broadcasting in Azerbaijan
Dr. Vefalı ENSEROV, Khazar (Hazar) Üniversitesi, Journalism Department, Bakü / Azerbaycan, vefens77@yahoo.com.tr
Abstract in Turkish
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra birlikten ayrılan ülkelerde her alanda olduğu gibi kitle iletişim alanında da değişim ve yenileşme süreci kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’ın da medya alanında özelleşme sürecine geçilmiş ve bu zamana kadar Moskova’ya bağlı tek merkezli, resmiyetçi ve ideoloji basın-yayın anlayışının hakim olduğu ülkede, 1990’lı yılların ortalarından itibaren özel radyo ve televizyonlar birer birer yayınlarına başlamıştır. Azerbaycan’ın görsel-işitsel yayıncılığındaki özelleşme süreci ile ilgili gelişmelerin genel hatlarıyla ele alındığı çalışma, bu süreç çerçevesinde ülkede kitle iletişimi alanındaki yasal düzenlemeler, otokontrol mekanizmi ve iletişim özgürlüğü konusundaki durumun yanısıra, ulusal çapta yayınlanan yerli özel radyo ve televizyonların faaliyetlerini de kapsamaktadır.
Abstract in English
The change of mass media and its innovation like the other areas were inevitable in post-soviet countries after the collapse of the Soviet Union. In this means, media area of Azerbaijan began to privatization process after independence and since mid 1990`s private radio and television channels began to broadcast in the country one by one that uni-centrally, officially and ideologically was directed by Moscow before. Progress which is related to privatization process of broadcasting in Azerbaijan is being handled in this study. This study also includes legal regulations in the mass media area and mechanism of auto-control. The activities of national private broadcasting companies are also scrutinized in the study as well as the condition of the communication freedom.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: