ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
10108 times viewed.
6586 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2010.004.x
Çağdaş Alışveriş Merkezlerinde Akıllı Teknoloji Uygulamaları
Smart Technology Applications In Contemporary Shopping Malls
İpek KROM, Phd. Candidate, Marmara University
Abstract in Turkish
Alışveriş merkezlerinde akıllı teknolojilerin kullanımı çeşitli olmakla beraber bütün alışveriş merkezi yönetimleri açısından güvenlik, enerji yönetimi ve tasarrufu gibi temel ve zorunlu teknolojik ihtiyaçlarını karşılanmasının yanı sıra eğlence ve ticari amaçlar, müşteri takibi ve bunun yanı sıra pazarlama amaçlı veri-tabanı oluşturabilmek için gereklidir.             Bu makale Türkiye’deki alışveriş merkezlerinde akıllı teknoloji kullanım alanlarının profilini sunmakla birlikte akıllı teknoloji gelişmeleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Türkiye gibi gelecek vaat eden bir ülke de 20 yıl içerisinde 135 alışveriş merkezi açılmıştır ve bu gerçekte alışveriş merkezlerindeki akıllı teknoloji uygulamaları hakkındaki gelişmeleri takip etmek açıcısından ümit vaat edicidir. 
Abstract in English
The uses of smart technology in shopping malls are both variable and necessary for all shopping malls where shopping mall management wants to provide basic and mandatory technological needs like for security, energy management and conservation as well as for entertainment and commercial aims, customer tracking and data-base obtaining for marketing reasons.             This study portrays the smart technology uses in shopping malls in Turkey as well as providing information about latest smart technology developments. A future promising country like Turkey, which has reached the opening of 135 shopping malls across the nation within 20 years, also gives promise for tracking the latest developments in smart technology applications in shopping malls.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: