ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
10422 times viewed.
7245 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2012.4.002.x
Kredi Riski Tahmininde Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Analizi Karşılaştırılması
Comparison of Artificial Neural Networks and Logistic Regression Analysis in the Credit Risk Prediction
Hüseyin BUDAK, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bireysel Kredi İzleme Müdürlüğü, huseyin.budak@vakifbank.com.tr
Semra ERPOLAT, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan G.S.Ü. İstatistik Bölümü, serpolat@msgsu.edu.tr
Abstract in Turkish
Kredi değerlendirme, finansal sistemdeki sınırlı kaynakların daha verimli kullanılabilmesi açısından, bankalar için oldukça önemli bir konudur. Bankalar, kredi değerlendirmesinde bir çok yöntem kullanmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de, kredi talep eden müşterinin kredisini düzenli ödeyip ödemeyeceğinin tahmin edilmesidir. Bu çalışmada, bankaların kredi risklerini öngörmelerine yardımcı olması amacıyla, kredi talep eden müşterilerin ödeme alışkanlıklarının düzenli olup olmayacağının tahmin edilmesi için yapay sinir ağları ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, yapay sinir ağı yönteminin müşterilerin ödeme alışkanlıklarının düzenli olup olmayacağını tahmin etme gücü lojistik regresyon modelinden daha üstün olduğu tespit edilmiştir.
Abstract in English
Credit scoring is a vital topic for Banks since there is a need to use limited financial sources more effectively. There are several credit scoring methods that are used by Banks. One of them is to estimate whether a credit demanding customer’s repayment order will be regular or not. In this study, artificial neural networks and logistic regression analysis have been used to provide a support to the Banks’ credit risk prediction and to estimate whether a credit demanding customers’ repayment order will be regular or not. The results of the study showed that artificial neural networks method is more reliable than logistic regression analysis while estimating a credit demanding customer’s repayment order.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: