ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
10916 times viewed.
2701 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2012.3.005.x
Sosyal Sermaye Üretmek İçin Televizyon Dizilerinde Twitter 'Hashtag' Kullanımı: Türk Televizyon Dizilerinin Sezon Final Bölümleri
Using Twitter’s “Hashtag” in Television Series to Create A Social Capital: Season Final Episodes of Turkish Television Series
Enes Abanoz,Res. Assist., Ondokuz Mayıs University, Communication Faculty, Journalism Department, enes.abanoz@omu.edu.tr
Abstract in Turkish
Sosyal paylaşım ağların giderek popülerliğini artırdığı bu günlerde, birçok firma ve kurum farklı amaçlar çerçevesinde bu ağlarda bulunan bireylere ulaşmaya çalışmaktadır. Sosyal paylaşım ağlar, sahip oldukları bireyler ve bu bireyler arasındaki bilgi akışı ile kullanıcılarına sosyal sermaye sağlamaktadırlar. Sosyal sermaye, bireylerin sosyal ağlar ile elde ettiği bilgi ve olanaklardır. Bu çalışma kapsamında, twitter’da –sosyal paylaşım ağında- hashtag uygulaması kullanan televizyon dizilerinin sezon finalleri sosyal sermaye kapsamında değerlendirilmiştir. Dizilerin bu uygulamalar ile sosyal paylaşım ağında hashtag ile etkileşime giren bir grup oluşturduğu belirlenmiştir.
Abstract in English
Nowadays, due to the popularity of different social network sites, many companies and institutions try to reach members of these sites for various reasons. Social network sites, provide social capital to its followers by utilizing the flow of information provided by the connection of its members. Social capital consists of information and facilities that are obtained from individuals within these social networks. In this study, we will evaluate the final episodes of five distinct television series that utilizes Twitter’s hashtag function in order to create social capital.
© 2010 - 2021 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: