ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
10660 times viewed.
2477 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2012.4.005.x
Raylı Sistemlerde Afet Anında Acil Müdahaleye Yönelik Bir Proje Yaklaşımı
A Project Approach For Disaster Intervention on Railway Systems
Sabri Serkan Güllüoğlu, İstanbul Arel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, serkangulluoglu@arel.edu.tr
Abstract in Turkish
Gelişmekte olan özelliklede sıfırdan değil dengesiz ve düzensiz başlayarak daha sonra bir düzen ve yapıya oturtulmak istenen gelişim süreci ülkeler bazında bazı gelişimlere neden olur. Ülkelerin özellikle kırsal kesimlerinde yaşayan insanlar en azından maddi olarak daha iyi olanaklara sahip olabilmek umudu ile büyük ve metropol(anakent) diye adlandırılan şehirlere göç ederler bu olumsuz yapı ve duruma bir de düzensiz ve kontrol edilemeyen nüfus artışı eklenince kendiliğinden ulaşım ve ulaşma sorunları ortaya çıkar. Günümüz teknolojisi ile bu karmaşaya en iyi çözüm yollarından bir tanesi de metro alternatifidir. Ancak teknoloji hangi konuma ulaşırsa ulaşsın başlangıç noktası , temeli ve üretimi insan kaynaklı olduğu için ve buna ilave olarak bir de doğanın olumsuz koşulları da eklenince insan ya da doğa kaynaklı afet her ortamda olduğu gibi metroda da kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle metronun aktif olduğu anlarda oluşan bir afet yaşamsaldır çünkü burada bulunan insanların ve diğer canlıların yaşamları söz konusudur. Bu durum bize, detaylı ve gerçekçi çözümler üretmemiz gerektiğini söyler. Bunun içinde bütün bilimler bazında bir çalışma yapmak gerekliliği ortaya çıkar. Fen bilimleri, sosyal bilimleri, tıp bilimleri ve diğer birçok bilimi kapsayacak ve içerecek bir çalışma oluşumu gerekliliktir. Bu durum ortak çalışmanın bilim dallarına göre dağılımı konusunu kapsamış olacaktır.
Abstract in English
Developing from scratch is not particularly unstable and irregular, starting and building a layout and then be left to the states on the basis of the desired development process will result in some improvement. Countries, especially in rural areas, people living at least financially better as have the possibility to become the great hope and called metropolitan cities migrate to the negative nature of this situation and an irregular and uncontrolled population growth spontaneously's been added transportation and access issues arise. With today's technology, the best solution to this mess is one of the ways is the alternative to the subway. However, access to technology which is the starting point if you reach base and production is of human origin and that, in addition to an adverse conditions of nature that's been added or natural-source human disasters, as in any environment that is necessary on the subway. Especially when it is active and occurs in a subway disaster is crucial because the people here and other living things is the life in question. This situation shows us the need to generate detailed and realistic solutions says. A study on the basis of all the science in it need to occur. Natural sciences, social sciences, medical sciences and many other sciences and will include a study to include the formation is essential. This case, according to the joint distribution of study disciplines will have covered the subject.
© 2010 - 2021 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: