ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
8985 times viewed.
5116 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2012.3.003.x
İstanbul’daki Konaklama İşletmelerinin Rekreasyon Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Accommodation Companies Recreation Activities in İstanbul
Yrd. Doç. Dr. Aslı ALBAYRAK İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yükesekokulu, Turizm ve Otelcilik Bölümü
Abstract in Turkish
Rekreasyon faaliyetleri gerek konaklama işletmelerinde kalmakta olan gerekse işletmeyi günübirlik kullanmak isteyen misafirler için işletmenin kalitesini, imajını ve çekiciliğini ifade etmektedir. Aynı zamanda rekreasyon faaliyetleri konaklama işletmeleri için önemli bir gelir kaynağı da olabilmektedir. Bu çalışmada, İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı 82 konaklama işletmesinin web sayfaları rekreasyon faaliyetleri açısından incelenmiştir. Çalışma sonunda konaklama işletmelerinin oldukça önemli bir kısmının web sayfalarında rekreasyon faaliyetlerine, ilgili sekmelere ve rekreasyon faaliyetlerinin tanıtımına yer vermedikleri görülmüştür.
Abstract in English
Recreation activities represent quality of company, image and attractiveness for both staying guests and day use guests. At the same time recreation can be important income source for accommodation companies. This study investigate the web page of 82 five star accommodation company in Istanbul from the side of recreation activities. At the end of the study find that most of accommodation company don't have in place recreation activities, recreation tab and representation about activities in their web pages.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: