ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
954 times viewed.
371 times downloaded.
DOI: 10.5824/ajit-e.2019.4.005
SOSYAL MEDYA VE TOPLUMDA DEĞİŞEN ESTETİK İŞLEM YAPTIRMA ALGISI
Social Media and Perception of Changing Aesthetic Operation in Society
Gül Dilek Türk Serkan Bayrakcı
Abstract in Turkish
Sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte bilgiye her yerden ve herkes tarafından ulaşılmaya başlanmış bilginin kolayca dolaşıma girmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya öncesi dönemde var olan pek çok tabu da yıkılmaya başlamıştır. Daha önce ulaşılmaz ve sadece belli sosyo-ekonomik sınıflara ait olduğu düşünülen pek çok şeyde sosyal medyanın gücünün keşfiyle birlikte bir tür havastan avama yayılma formunu almıştır. Estetik işlem uygulama ve uygulatma da yine sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte form değiştirerek belli sosyo-ekonomik sınıfların yaptırdığı bir tedavi olmaktan çıkıp sıradan bir insanın da öğle yemeği arasında gidip yaptırdığı bir işleme dönüşmüş, bir ihtiyaç halini almıştır.   Kullanıcılar sosyal medyada plastik cerrahların, estetisyenlerin tanıtımları vasıtasıyla bu işlemlerin ve estetik işlem uygulayıcıların ulaşılabilir olduğunu fark etmiş, bu işlemi yaptıran kendi gibi insanları gördükçe de bu işlemlerin bir ihtiyaç olduğuna hükmetmiştir. Bu bağlamda sosyal medyanın toplumdaki estetik işlem yaptırtma algısı üzerindeki etkisini ölçmek üzere sosyal medya hesaplarında çeşitli estetik sayfalarını takip eden, farklı demografik sınıflardan 116 kişiyle online anket çalışması yapılmıştır.
Abstract in English
With the spread of social media, information has started to be accessed from everywhere and by everyone and many taboos that existed in the pre-social media period began to collapse as the information was easily circulated and spread. With the discovery of the power of social media in many things previously thought to be inaccessible and only belonging to certain socio-economic classes, it has taken the form of a kind of air-to-air spread. Aesthetic procedure application and application also changed form with the spread of social media and changed from being a treatment made by certain socio-economic classes to a process that an ordinary person had to go between lunch and became a need.   Users have realized that these procedures and aesthetic procedure practitioners are accessible through the introduction of plastic surgeons, estheticians on social media, as he saw people like him who made this transaction, he decided that these transactions were a need.In this context, an online survey was conducted with 116 people following various aesthetic pages in social media accounts, from different demographic classes to measure the effect of social media on perception of aesthetic procedure in society.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: