ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9526 times viewed.
19196 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2012.2.004.x
P-medyan Tesis Yeri Seçim Problemi ve Çözüm Yaklaşımları
The p-median Facility Location Problem and Solution Approaches
Mehmet BASTI, Öğr. Gör., Fatih Üniv ersitesi Meslek Yüksekokulu, mbasti@fatih.edu.tr
Abstract in Turkish
Her geçen gün globalleşen ve rekabetin sürekli olarak arttığı dünyamızda organizasyonların yaşamlarını devam ettirebilmelerinde başarılı bir tedarik zinciri yönetimi stratejisi vazgeçilmez hale gelmiştir. Organizasyonların giderlerinin önemli bir kısmını ise tedarik zinciri içerisindeki taşımalardan ortaya çıkan maliyetler oluşturmaktadır. Bu sebeple organizasyonların stratejik kararlarından birisi olan tesis yeri seçimi, tedarik zincirinin performansını ve maliyetlerini doğrudan etkileyen bir konudur. Tesis yeri seçimi problemine güncel metotlarla çözüm yaklaşımı geliştirilmesi bu aşamada oldukça önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada hizmet veren tesisler ve talep noktaları arasındaki taşımalardan dolayı ortaya çıkan maliyetlerin minimize edilmesini amaçlayan ve tesis yeri seçim problemleri içerisinde önemli bir yer tutan p-medyan problemi tanıtılmaya çalışılmış ve çözüm metotları üzerinde durulmuştur.
Abstract in English
In today’s globalized and increasingly competitive environment, organizations’ need to implement successful strategies for supply chain management has become indispensable. Transportation costs within the supply chain comprise an important part of the organizations’ expenses. For this reason, the strategic selection of location is an issue that directly affects supply chain performance and costs. At this stage, it becomes very important to apply the latest and the best methods to the facility location problem. The focus of this study is the p-median problem and its solution techniques, one of the location allocation problems aimed at minimizing the costs arising from shipments between facilities and demand points.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: