ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
947 times viewed.
280 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.3.009.x
İfade Özgürlüğü Ulusal Bir Tehdit Olabilir mi: Türkiye’de Youtube, Twitter ve Wikipedia Sorunları
Would Freedom of Expression Become a National Threat: Youtube, Twitter and Wikipedia Problems in Turkey
İbrahim Sena Arvas, Faculty Member, PhD, Bolu Abant İzzet Baysal University, Turkey
Abstract in Turkish
İnternet içerikleri üzerindeki yaptırım yetkisi, internetin ülke sınırlarının aşan yapısı nedeniyle ciddi bir yetki karmaşasını beraberinde getirmektedir. Çalışmada, Türkiye’nin internette yer alan birçok içerik konusunda erişim engeli kararı vererek hem ülke saygınlığına zarar vermek hem de vatandaşlarının ifade ve iletişim özgürlüğünü kısıtlamak zorunda kaldığından bahsedilmektedir. Örneğin Türkiye’nin YouTube ve Twitter ile yaşadığı sorunların temelinde, Türk yargısı tarafından suç teşkil ettiği belirlenen içeriklerin kaldırılamaması yatmaktadır. Bu içeriklerin URL bazlı engellenememesi ve kaldırılamaması sonucunda Türkiye ifade özgürlüğü ihlaline neden olan kararlar vermek zorunda kalmıştır. Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’nin terör örgütlerine destek olduğunu vurgulayan içerikler ise kişisel görüşlerden ibaret ve her nedense editlenemeyen ve silinemeyen içerikler olarak durmaktadır. Bu içerikler nedeniyle Wikipedia’ya erişim halen engellidir ve Türkiye yine iletişim ve ifade özgürlüğü haklarını ihlal eden ülke konumundadır. Ancak her nedense, Türkiye’nin bu ihlalleri yapmak zorunda kalmasının sebepleri yeterince tartışılmamıştır. Görülmektedir ki Türkiye’de bu konuda kendisini uluslararası arenada yeterince savunmamaktadır.
Abstract in English
Authority to impose sanction on the contents published on the Internet brings along a significant complexity of authorization due to the cross-border structure of the Internet. In the study, it is seen that access blocking decisions of Turkey regarding numerous contents on the Internet both harm the prestige of the country and limit the freedoms of expression and communication of its citizens. For example, not removing the contents regarded criminal by Turkish jurisdiction from the sites lies at the bottom of the problems Turkey had with YouTube and Twitter. In consequence of not being able to block these contents on URL basis and remove them, Turkey was forced into taking decisions that violate freedom of expression. The contents on Wikipedia, which emphasize that Turkey is supporting terrorist organizations are only personal opinions and they cannot be edited or d by some reason. Access to Wikipedia is still blocked due to these contents and Turkey is violating the rights to freedom of communication and expression once again. However, the reasons of Turkey’s being forced to violate these freedoms have never been discussed adequately for some reason. It is seen that Turkey cannot defend itself sufficiently in international arena in this respect.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: