ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1637 times viewed.
349 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.1.005.x
Kamu İnşaat Projelerinde Karşılaşılan İhtilafların Sınıflandırılması
Classification of Conflicts Encountered in the Public Construction Projects
Burak ÖZ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 67000, Zonguldak. Murat ANBARCI Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, 34920, İstanbul Ekrem MANİSALI İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 34310, İstanbul
Abstract in Turkish
: Kamu inşaat projelerinde karşılaşılan ihtilaflar genellikle çok sayıda karmaşık ve birbirleriyle ilişkili faktörleri içermekte ve çoğu zaman bu durum taraflar arasında anlaşmazlıkların çıkmasını neden olabilmektedir. Genellikle yargı sistemindeki çözüm süreci maliyetli olmakta ve çok uzun zaman almaktadır. Bu durum inşaat projesinin tamamlanma süresinin dolayısıyla da planlanan kamu hizmetlerin gecikmesine, projeden beklenen kalitenin elde edilmemesine ve projenin maliyetinin artmasına neden olur. Çalışmamızın amacı, ihtilafları sınıflandırarak karmaşık yapıyı kolay görülebilir yapmak ve her iki tarafın görüşü doğrultusunda sebep ve sonuç ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Böylece benzer durumlarda, ihtilafın tarafları haklı ve haksız oldukları yanlarını görebileceklerdir. Çalışmamızda ayrıca yapay zekâ temelinde bir ihtilaf çözüm modeli geliştirilerek gerçek durumlarda pratik olarak uygulanabilmesini sağlamak amaçlanmıştır. 
Abstract in English
Conflicts in public construction projects usually comprise many complex and interrelated factors and mostly may lead to conflicts between contracting parties. Generally, resolution process through a court system is a costly, time-consuming activity. This issue could delay the completion of a construction project thereby, planned public services might be postponed, expected Project quality cannot be reached and project cost might be overpriced. The aim of this study is to bring this complex composition into view through conflict classification and establish a cause and effect relation according to both sides’ opinions. Thus, in case of similar situations, conflicting sides can find out their right and wrong thoughts. It is also planned to develop a conflict resolution model based on artificial intelligence and be practically applicable in the real cases.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: