ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
602 times viewed.
174 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.2.006.x
Yeni Medya ve İnternet Haberciliğinde Etik
New Media and Internet Journalism in ethics
Emre Özcan
Abstract in Turkish
Etik genel olarak, geçmiş, günümüz ve gelecekte insanların davranışlarının iyi ya da kötü, doğru veya yanlış yönden değerlendirilmesini içeren ve dünyanın her yerinde geçerli olması beklenen ilke ve kuralların bütünü olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, internet haberciliği ve Türkiye'de yayın yapan internet haber sitelerinin habercilik etiğine bakışıyla ilgili örnekler eşliğinde değerlendirmeler yapıldı. Çalışmada etik, ahlak, meslek etiği, medya etiği, internet haberciliğinin etik sorunları gibi konularda site incelemesi yapıldı. İncelenen haberlerin kamuoyunu bilgilendirme amacından çok tık haberciliğine hizmet ettiği ve eğlendirme amacına hizmet ettiği görüldü. Ayrıca bu makalede internet haberciliğinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışarak haberleri medya etiği açısından tartıştık.  İnternet haber siteleri medya etiği değerlerine riayet ediyor mu gibi sorulara cevap aradığımız çalışmada birçok örnekle bu değerlerin nasıl çiğnendiği bir kez daha ortaya çıktı. 
Abstract in English
Ethic In general, past, present and future people's behavior can be defined as the whole of the principles and rules that are expected to be valid in all parts of the world, including good or bad, right or wrong evaluation. In this study, Internet journalism and broadcasting in Turkey evaluations, accompanied by examples of internet news sites was done with a view to journalistic ethics. In the study, the subject of ethics, ethics, professional ethics, media ethics, ethics issues of internet journalism were examined. It has been seen that the news reports serve the press service rather than informing the public and serve the purpose of entertaining. In this article, we discussed the news in terms of media ethics by discussing the positive and negative aspects of internet journalism. Do Internet news sites respect media ethics In the study we are looking for answers to questions such as how many times these values ​​have been broken.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: