ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
627 times viewed.
223 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.5.005.x
Spor Müzelerinin Dijital Halkla İlişkiler Çalışmalarına Yönelik Bir İnceleme: Beşiktaş JK Müzesi Örneği
Digital Public Relations Practices in Sports Museums: Beşiktaş JK Museum Case
Esra Abrak
Abstract in Turkish
Spor kulüplerinin bünyesinde, spor tarihine dair tanıklıkları nesilden nesile aktaran ve kulüp tarihine dair kişi, konu ve objeleri bir araya getiren spor müzeleri, günümüzde çağdaş müzecilik anlayışıyla birlikte yeni bir yapılanma içerisine girmiştir. Bu bağlamda, tasarımını ziyaretçi hedef kitlesini interaktif bir müze deneyimini yaşaması odaklı kurgulayan spor müzeleri mevcut bilgilendirme misyonlarının yanı sıra, ziyaretçi deneyimini esas alan dijital uygulamalar, etkinlikler ve sunduğu diğer seçeneklerle çağdaş müzeciliğin spor odaklı alanında önemli bir görevi üstlenmektedir.  Eş zamanlı olarak hedef kitlesiyle güçlü bağlar kurmayı, yaptığı çalışmalarla  ilgili bilgilendirmeyi amaçlayan spor müzeleri, koleksiyon ve mimarilerinde dijital odaklı bir yapıyı benimsemelerinin yanında, dijital halkla ilişkiler çalışmaları ile kendilerini tanıtmak, çalışmalarına yönelik bilgiler vermek ve  müze ziyaretini destekleyici bir dizi stratejik iletişim faaliyetinde bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescilli ilk spor klübü müzesi olma özelliğine sahip Beşiktaş JK Müzesi’nin dijital halkla ilişkiler pratiklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma, ülkemizde önemli spor klüplerinden biri olan Beşiktaş JK bünyesinde yer alan, dijital halkla ilişkiler kullanım pratikleri anlamında da bir ilki temsil eden Beşiktaş JK Müzesi ile sınırlandırılmıştır. Gözlem ve örnek olay incelemesi yöntemlerinin kullanıldığı çalışmadan elde edilen veriler neticesinde dijital halkla ilişkileri pratiklerinin, yeni nesil spor müzeleri kavramı içerisinde yeri ve kullanım biçimleri ortaya konulmuştur.
Abstract in English
Today sports museums which convey the testimonies of history of sports from generation to generation, bringing together the individuals, topics and objects related to the history of the sports clubs, are in a restructuring process with a contemporary museology approach. In this context in addition to their existing mission of providing information, the sports museums, designed in order to create an interactive museum experience for their visitors, also play an important role in the sport-oriented field of contemporary museology with their digital applications, activities and other options that focus on the visitor experience. In addition to adopting a digitally oriented structure in their collections and architectures, sports museums aiming to establish strong ties with their target audience while providing information about their activities, carry out a series of strategic communication activities that support museum visits in order to make publicity through digital public relations, as they provide information about their activities. In this study, Besiktas JK Museum, which is the first sports club museum registered by the T.C. Ministry of Culture and Tourism in Turkey, aims to determine the digital public relations practices. The study is limited to Beşiktaş JK Museum, which is using digital public relations practices. Data obtained from the study using observation and case study methods.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: