ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
250 times viewed.
88 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.5.002.x
Haberciliğin Değişen Pratikleri: Çoklu Ortam, Çoklu Yetenek, Çevrimiçi Gazetecilik
Changing Practices of Journalism: Multimedia, Multiskilling, Online Journalism
Aysel Çetinkaya, İhsan Karlı
Abstract in Turkish
İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler birçok alanda olduğu gibi gazetecilik alanında ve gazetecilik mesleğinin standartlarında birtakım değişikliklere sebep olmuştur. Birden fazla medyanın tek bir araçta toplanmasını ve kullanılmasını sağlayan yeni medya, bu özelliği ile çoklu ortam (multimedia) niteliği taşımaktadır. Çoklu ortam içerik üretiminin bir gereği olarak, gazetecilerin bütün medya araçlarına yönelik olarak bir dizi yetenek geliştirme ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır. Artık gazetecilerin bir içeriği toplama, değerlendirme ve yazma gibi temel gazetecilik görevlerinin yanı sıra o içeriğe uygun fotoğrafı seçme ve düzenleyebilme, gerekirse bir fotoğraf galerisi oluşturabilme, video içeriği üretebilme ve o haberin okur kitleye ulaşmanı sağlama gibi becerileri edinmesi beklenmektedir. Bu çalışma, gazetecilik mesleğinin değişim yapısının  haber üretim sürecinde meslek pratiklerinin nasıl evirildiğini ele almayı amaçlamaktadır. Çalışmanın verileri, gazetecilik mesleği,  çevrimiçi gazetecilik ve çoklu yetenek konularındaki literatür taramasıyla birlikte 1 Mayıs-30 Haziran 2018 tarihleri arasında yüz yüze görüşme tekniğiyle ve e-posta kanalıyla görüşme yapılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi uzman örneklem tekniğine bağlı olarak, çevrimiçi gazetecilik endüstrisine ve ekonomisine yön verdiği düşünülen çevrimiçi gazetelerin yayın yönetmenleri ve gazetecilik mesleğini aktif olarak icra etmiş, mesleğin geçmişi ve bugünü konusunda deneyim sahibi gazetecilerdir. Yönetici sınıfın görüşlerine başvurmak, çevrimiçi gazetelerin işleyişini ve üretimini sürdüren işgücünde aradıkları niteliklerin tespit edilebilmesi mesleğe yıllarını vermiş gazeteciler ile görüşülmesi ise geçmişte gazetecilerde aranan özelliklerin ortaya konulması açısından önem kazanmaktadır. 
Abstract in English
The developments in communication and information technologies have led to several changes in the journalism area and in the standards of the journalism practice, as well as in many areas. The new media, which enables the collection and use of multiple media in a single tool, has the characteristic of multimedia with this feature. As a requirement to produce multimedia content, journalists need to develop a range of capabilities for all media tools. Other than the basic journalistic tasks like collecting, evaluating, and writing content, journalists now are expected to acquire skills such as ing and editing the proper photo, creating a photo gallery if necessary, producing video content, and ensuring that the news reaches the audience.   This study aims to discuss how the changing structure of the journalism has changed the vocational practices in news production. It is aimed to collect the data with the face-to-face interview technique and a literature review in the journalism profession, online journalism, and multiskilling subjects, and the research sample is determined by the expert sampling technique from the purposeful sampling methods from 1 May to 30 June 2018. Depending on the expert sampling technique, the research sample consists of the editors-in-chief of online newspapers leading the online journalism industry and the economy, and journalists who have actively engaged in the journalism profession and have experience in the past and present of the profession. Asking opinions of the executives, determining the qualities that the online newspapers look for in the workforce that continues its functioning and production, meeting journalists who have given years to this profession has gained importance to be able to find the characteristics required in journalists in the past. 
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: