ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9410 times viewed.
8484 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2012.2.001.x
Kurumsal İtibarı Ölçme Yöntemi Olarak Türkiye İtibar Endeksi ve Endeks Sonuçlarından Hareketle Türkiye'de Elektronik Sektörünün İtibarı Üzerine Bir Değerlendirme
Turkey's Reputation Index as a Method to Measure the Corporate Reputation and Evaluation of the Turkish Electronic Sector's Reputation, Based on the Turkey's Reputation Index and Its Outcomes
Doç. Dr. Ebru Güzelcik URAL
Abstract in Turkish
Küresel rekabet ortamında ve risklerin çağında kurumlara büyük değer kattığı görülen itibara yönelik tehditlerin sayısı arttıkça ve itibara verilmesi gereken değere ilişkin bilinç geliştikçe, itibar yönetimi ve itibar ölçümü kurumlar için önemi giderek artan konular haline gelmektedir. Kurumsal itibar yönetimi ve özellikle kurumsal itibarın ölçümü konularında yapılacak akademik çalışmalar, sürdürülebilir başarı elde etmek isteyen kurumlara yol gösterici olacaktır. Bu amaçla bu çalışmada kurumsal itibarın ölçülmesinin gereği, dünyadaki kurumsal itibar ölçme yöntemleri ve kurumsal itibar ölçme yöntemi olarak Türkiye İtibar Endeksi çalışması incelenecek ve bu endeksin kurumlara olan faydaları üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türkiye İtibar Endeksi 2011’in sonuçlarından hareketle Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından büyük önem taşıyan elektronik sektörünün itibarı üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.
Abstract in English
The importance of corporate reputation and the measurement of reputation increase for the companies, as the amount of threat and the awareness about the reputation – which  adds great value to corporates - increases in global competion and risk era. The academic work around the corporate reputation management and specifically the measurement of the corporate reputation may guide the corporates who are targeting sustainable success. With this purpose, in this study, the necessity to measure the corporate reputation, the global measurement methods and Turkey’s Reputation Index as a method to measure corporate reputation will be analized and the benefits of the Index to companied will be highlighted. Additionally, based on the outcomes of Turkey’s Reputation Index 2011, an evaluation on the reputation of the electronic sector, which is critically important in the sustainable development of Turkey will be made.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: