ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
238 times viewed.
96 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.5.009.x
Bankacılık Hizmetleri Sektöründe Yenilikçi Faaliyetlerin Modellenmesi ve Değerlendirilmesi
Modeling and Evaluation of Innovative Activities in The Banking Services Sector
A.F. Huseynov, Yahya Özdemir
Abstract in Turkish
Hizmet sektöründeki inovasyon süreçlerini araştırmak için yeni bir yöntemin, inovasyonun çeşitli yönlerini ölçmek ve bankacılık hizmetleri sektöründeki yeniliği etkileyebilecek bir takım faktörleri araştırmak için nicel bir temel sağlaması önerilmektedir. Yapılan araştırmada üç ayrı bağımısız bileşen kullanılarak Banka İnovasyon Endeksi hesaplanmıştır. Bankaları Spearman reytingi korelasyonunu kullanarak yenilikçi profilleri (girdi, süreç, çıktı) ile karşılaştırıldı.
Abstract in English
A new method for research the innovation processes in the service sector is suggested to provide a quantitative basis for measuring various aspects of innovation and to investigate a number of factors that may affect innovation in the banking services sector. Based on the conducted survey three separate components are calculated and further integrated into the Bank Innovation Index. Banks were compared on their innovative profiles (input, process, output) using          the Spearman rank correlation.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: