ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
267 times viewed.
190 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.5.006.x
Ayna Olarak Instagram
Instagram as a Mirror
Emre Biçici
Abstract in Turkish
Günümüzde sosyal medya insanların iletişim şekillerini değiştirmiş ve kendilerini farklı bir şekilde ifade edebilmelerine olanak vermiştir. Instagram bu uygulamalar arasından en popüler olan uygulamalardan birisidir. Uygulama içerisinde insanlar kendilerini de bir sembole dönüştürerek görseller üzerinden ifade etmektedirler. Bu araştırma Lacan’ın “Ayna Evresi”, Roland Barthes’ın göstergebilimi, “Kapitalizmin Mitleri” kavramı ve postmodern tüketim çerçevesinde incelenecektir. Çalışmanın amacı bireylerin Instagram üzerinden yapmış oldukları paylaşımlar ile kimliklerini nasıl ifade ettiklerini anlamaktır.
Abstract in English
Today, social media has changed the way people communicate and they can express themselves in a different way. Instagram is the one of the most popular application among these applications. In the application, people express themselves trough images by transforming themselves into symbols. In this research will be examined in frame with Lacan’s mirror stage, Roland Barthes semiotics, myths of capitalism and post modern consumption. The aim of the study is to understand how individuals express their identities with Instagram.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: