ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9606 times viewed.
6774 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2011.2.004.x
Güney Doğu Avrupa’da Çevrimiçi Gazetecilik
Online journalism in Southern East Europe
Yrd.Doç.Dr. Osman Köroğlu Prof. Dr. Özhan Tıngöy
Abstract in Turkish
İletişim ortamları, birey ve toplumu etkileyip, bazı fikir ve eylemlere yönlendirebilir. Teknolojik yakınsama, yayıncılığı sayısal ortama taşımıştır. Bu çalışma Güney Doğu Avrupa’daki haber sitelerinin tasarım ve içeriklerini incelemektedir. Böylece haber sitelerinin toplumsal birleşme ve ayrışma bağlamındaki çabalara katkıları araştırılmaktadır. Haber sitelerinde incelenen bazı özellikler şunlardır: Yayın profili, hedeflenen kullanıcı profili, üyelik, haber konuları, çoklu ortam kullanımı ve tarzı, sosyal medya kullanımı, çok dilli yayıncılık.
Abstract in English
Media may direct individual or society towards some ideas and actions. Technologic convergence moved broadcasting and publishing into digital media. This study analyzes design characteristics and contents of news web sites in Southern East Europe. Thus, contributions to positive and negative efforts in the context of social cohesion and separation efforts investigated. Some of analyzed features of news sites are medium profile, user profile, membership, news topics, multimedia usage, usage of social media, multi-lingual publishing/broadcasting.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: