ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1424 times viewed.
535 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.1.001.x
Açık ve Uzaktan Öğrenme için Bir Etkileşim Çerçevesi: Öğrenme Çıktıları, Motivasyon, Memnuniyet, Algı
An Interaction Framework for Open and Distance Learning: Learning Outcomes, Motivation, Satisfaction, Perception
Alper T. KUMTEPE, Anadolu Univ.., Open Education Faculty, atkumtepe@anadolu.edu.tr Eda KAYPAK, Anadolu Univ., School of Foreign Languages, ekaypak@anadolu.edu.tr Özlem KAYA, Anadolu Univ., School of Foreign Languages, okaya2@anadolu.edu.tr Serap UĞUR, Anadolu Univ., Open Education Faculty, serapsisman@anadolu.edu.tr Deniz DİNÇER, Anadolu Univ., Open Education Faculty, gddincer@anadolu.edu.tr Erdem ERDOĞDU, Anadolu Univ., Open Education Faculty, erdeme@anadolu.edu.tr Cengiz Hakan Aydın, Anadolu Univ., Open Education Faculty, chaydin@anadolu.edu.tr
Abstract in Turkish
Etkileşim terimi, yüzyüze eğitim ortamlarının yanı sıra günümüzde çevrimiçi öğrenme ortamlarının tasarımında sıklıkla duyulmaktadır. Çevrimiçi araçlar farklı etkileşim türlerini barındırmaktadır. Etkileşim üzerine kuramsal çerçeveyi özetlemek, öğrenme ortamları tasarlanırken hangi etkileşim türü için hangi çevrimiçi araçların kullanılması gerektiği bu makalenin amaçlarından biridir. Ayrıca çalışmada, etkileşim ile öğrenme çıktılarının ilişkisi, etkileşim ile öğrenen güdülenmesi, memnuniyet ve algı ilişkileri üzerine durulmaktadır. Kuramsal anlamda yeterince bilinen etkileşimin uygulama boyutu, uzaktan eğitim bağlamında tartışılmıştır. 
Abstract in English
Interaction is often heard in the design of online learning environments as well as centuries of educational environments. Online tools have different types of interaction. It is one of the aims of this article to summarize the theoretical framework for interaction, which online tools should be used for which type of interaction while designing learning environments. In addition, the study focuses on the relationship between interaction and learning outcomes, interaction and learning motivation, satisfaction and perception. The practical dimension of the well-known interaction in the theoretical sense is discussed in the context of distance education.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: