ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
10785 times viewed.
5276 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2012.3.001.x
Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Metodolojisine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması
Supplier Selection Application Based on a Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Methodology
Hüseyin Selçuk Kılıç
Abstract in Turkish
İş hayatının her sektöründe rekabetin artmasından dolayı, organizasyonların bütün süreçlerinde verimli olunması gereksinimi doğmaktadır. Bu noktada, tedarik zinciri yönetimi kapsamında en önemli süreçlerden biri de tedarikçi seçme sürecidir. Sistematik bir tedarikçi seçme metodolojisi oluşturulması durumunda en uygun tedarikçinin seçilmesi, zaman, kalite ve maliyet açısından verimliliğin sağlanmasını mümkün kılacaktır. Bu çalışmayla, gerçek çalışma ortamının belirsiz yapısına bağlı olarak, yaygın olarak kullanılan çok kriterli karar verme metodolojisi olan TOPSIS bulanık ortam altında kullanılmıştır. Önerilen teknik gerçek bir durum için kullanılmış ve en uygun tedarikçiler belirlenmiş ve sıralanmıştır.
Abstract in English
Due to the increasing competitiveness in every sector of business life, being effective in every process of the organizations has been required. At this point, one of the most important processes is supplier selection process within the concept of supply chain management. If a systematic supplier selection methodology is performed, it will be possible to select the most suitable supplier and provide efficiency with respect to time, quality and cost. With this study, depending on the vague structure of the real working environment, an extensively used multi criteria decision making methodology TOPSIS is used within fuzzy environment. The proposed technique is applied in a real case and the most suitable suppliers are determined and ranked.
© 2010 - 2021 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: