ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
9185 times viewed.
4489 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2012.2.002.x
Serigrafi Baskı Sisteminde Gaze Seçim Parametrelerinin İrdelenmesi
Investigation of Mesh Choosing Parameters in Screen Printing System
Arş. Gör. Dr. Ahmet AKGÜL
Abstract in Turkish
Doğal ipek, plastik, yada metal ipliklerin dokunmasından oluşan gaze serigrafi baskı için temel materyaldir. Serigrafi baskıda görüntü bir çerçeve üzerine gerilmiş gaze üzerinde oluşturulur. Kaliteli bir baskı için gazenin doğru seçilmesi gerekir. Bunun için baskıaltı malzemesi, basılacak iş ve kullanılacak gaze çeşidi parametreleri önem teşkil etmektedir. Gaze hakkında bilinmesi gerekenler iplik cinsi, iplik kalınlığı, dokuma sıklığı, dokuma gerginliği, dokuma çeşidi, dokuma açısı vb. Bu çalışmada, serigrafi baskı sistemi ile yapılan üretimlerde verimliliği arttırmak, zaman, malzeme ve iş gücü kayıplarını minimuma indirmek amacıyla; kaliteli bir baskı için gaze değişkenleri detaylı bir şekilde incelenerek optimum koşullar belirtilmiştir. Sonuç olarak, bu bilgiler serigrafi baskı sistemi ile kaliteli bir baskı elde etmede rehber teşkil etmektedir. Aynı zamanda, basılacak görüntünün çözünürlüğü, aktarılacak mürekkep miktarı ve viskozitesi baskı trajı, gaze seçimini etkileyen faktörlerdir.
Abstract in English
The mesh, which is made by weaving of natural silk, plastic, or metal fibers, is basic material for screen-printing. Image is created on stretched on a frame in screen-printing. Mesh should be selected correctly for a high quality printing. Therefore, substrates, types of print job and mesh parameters have importance. Need to know more about to mesh, yarn type, yarn thickness, frequency of weaving, stretching tension, the kind of weaving, etc. In this study, for a high quality screen-printing, mesh variables examined in detail and optimum conditions indicated, with the aim of increase productivity, minimize to losses time, material and labor. As a result, this information’s for obtaining a high quality printing with screen-printing system have importance as a guide. Also resolution of the image, amount of print run and viscosity of the printing ink, factors affecting the selection of mesh.
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: