ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
823 times viewed.
396 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.1.010.x
Akıllı Telefonların Uygulama İzinleri Üzerine Bir Farkındalık Çalışması
An Awareness Study On Application Permits Of Smartphones
İhsan Karlı, Sema Doğru, Yusuf Bahadır Doğru
Abstract in Turkish
ÖZ Günümüzde mobil iletişim teknolojisi hayatımızın merkezinde yer almaktadır. Bugün akıllı telefonlar hem iş yaşamının hem de günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternete yer ve zaman kısıtlaması olmadan ulaşabilen akıllı telefonlar kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmeye başlamıştır. Bireyler beğendikleri ve yararlı gördükleri uygulamaları aktif bir şekilde kullanarak cihazlarında muhafaza etmektedirler. Hatta az kullandıkları veya artık hiç kullanmadıkları uygulamaları bile cihazlarından kaldırmamaktadırlar. Bu da mobil uygulamalara olan ihtiyaç ve bağlılığı göstermesi açısından önemlidir. Bireyler mobil cihazlarında kullanmak istedikleri programları indirme faaliyetini gerçekleştirirken, indirme yaptıkları uygulamalar bazı özel izinler talep etmektedir. Bu izinlerin bazıları uygulamanın çalışması için gerekli izinler iken bazıları tehlikeli (özel yaşamın gizliliğini ihlal eden) izinler arasındadır. Her uygulamanın istediği izinler birbirinden farklıdır. Takvim, kamera, rehber, konum bilgisi, telefona gelen çağrılar, mikrofon, mesajlara erişim ve depolama ayarları gibi birçok izin uygulama izni olarak talep edilmektedir. Bu izinler verilmediği durumda da uygulamalar çalışmamaktadır. Bu çalışmada, bireylerin uygulama izinleri ile ilgili farkındalıkları ve davranış pratikleri araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, bireylerin yükledikleri programlara bu izinleri verip vermediği ve bu izinlerin tehlikelerinden haberdar olup olmama durumlarını tespit etmektir. Bu bağlamda erişim kolaylığı göz önünde bulundurularak örneklem olarak Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında %95 güven düzeyi ve %6 hata payı ile 246 öğrenciden anket tekniği ile veri toplanmıştır. Elde edilen 246 veriden 218’i araştırmaya dahil edilirken 28 anket geçersiz sayılmıştır.
Abstract in English
Nowadays, mobile communication technology is at the center of our life. Today, smartphones have become an indispensable part of both business and daily life. Smartphones that can reach the Internet without space and time constraints have begun to change user habits. Individuals actively use the applications that they like and appreciate, and keep them in their devices. Even they do not remove applications that they use little or no longer use. This is important in terms of the need and commitment to mobile applications. While downloading the programs they want to use on their mobile devices, the applications they download are asking for special permissions. Some of these permissions are required for the operation of the application, while others are dangerous (violating private secrecy) permissions. The permissions each application wants are different. Many permissions such as calendar, camera, contacts, location information, incoming calls to the phone, microphone, access to the messages and storage settings are requested as permission. Applications do not work when these permissions are not granted. In this study, awareness and behavioral practices of individuals will be investigated. The aim of the work is to determine whether individuals have given these permits to programs they have installed, and whether they are aware of the dangers of those permits. Taking into account the ease of access in this context, students from Kocaeli University Faculty of Communication have been chosen as the sample. The data will be collected by the survey technique from the students included in the survey. The survey technique will be applied to 246 people with 95% confidence level and 6% error margin
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.