ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
783 times viewed.
462 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2018.1.007.x
Açık ve Uzaktan Öğrenme Sisteminde Karekod Kullanımı: Açıköğretim Ders Kitapları Örneği
The use of the QR Code in Open and Distance Learning: Case of Open Education Faculty Course Books
Aras Bozkurt, Abdulkadir Karadeniz, Erdem Erdoğdu
Abstract in Turkish
Bu çalışmanın temel amacı açık ve uzaktan öğrenme süreçlerinde kullanılan basılı kitaplarda yer alan karekodları incelemektir. Bu amaç doğrultusunda on maddelik bir anket geliştirilmiş ve tarama çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre erken benimseyenler olarak tanımlanabilecek bir öğrenci kitlesi karekod teknolojini kullanmaktadır. Araştırma bulgularına göre açık ve uzaktan öğrenme sisteminde yer alan öğrenenlerin karekod teknolojisini öğrenme hedeflerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek, etkileşimi artırmak, öğrenme performansını artırmak, öğrenme sürecinde verimliliği artırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak bağlamında olumlu düşüncelere sahip oldukları karekod teknolojini kullanmanın kolay olduğu ve öğrenenlerin bu teknolojiyi başkalarına tavsiye edebilecekleri ortaya çıkmıştır. Çalışmanın devamında karekod teknolojini basılı kitaplarda kullanmanın üstünlükleri ve sınırlıkları açıklanmış ve ileri çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
Abstract in English
The main purpose of this study is to examine the QR codes in the printed books used in the open and distance learning processes. For this purpose, a ten-item questionnaire was developed, and a survey study was conducted. According to the results of the research, a student population that can be defined as early adopters uses QR code technology. According to research findings, it is found that learners in open and distance learning system have positive thoughts in order to reach the learning objectives rapidly with QR code technology, to increase interaction, to improve learning performance, to increase effectiveness in learning process and to facilitate learning. It is also found that QR code technology is easy to use and learners would recommend this technology to others. In following sections of the study, the strengths and limitations of using QR code technology in printed books was explained and suggestions for future studies were provided.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.