ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
10953 times viewed.
5622 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309-1581.2012.1.004.x
Mersin’in Marka Kent Olma Sürecinde Liman ve Serbest Bölgeye İlişkin İnternet Pazarlaması Uygulamalarının Rolü
The Role of Internet Marketing Applications Regarding Mersin Port and Free Zone in the City Branding Process of Mersin
Yrd.Doç.Dr.Nihal Paşalı TAŞOĞLU
Abstract in Turkish
Markalar; artan rekabet, küreselleşme ve düşük maliyetli üretim nedeniyle giderek birbirine benzeyen ürün ve hizmetleri birbirinden ayırt etmeye ve onlara bir kimlik kazandırarak farklılık yaratmaya çalışırlar. Profesyonel yönetim kadrosu ve çalışma ekibi, kaliteli üretim ve başarılı bir görsel kimlik markalaşmanın en önemli koşullarıdır. Marka kentler de, tıpkı marka ürün ve hizmetler gibi, onu diğerlerinden farklılaştıran ürünlere, coğrafi mekanlara, yaşam biçimine, tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Markalaşma sürecinde Mersin ekonomisi için hayati önem taşıyan ve yenilikçi müdahalelerle kısa bir süre içinde daha rekabetçi olma potansiyeline sahip olan tarımsal gıda, lojistik ve turizm sektörlerinin üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Mersin, coğrafi konumu, limanı, serbest bölgesi, demiryolu ulaşımı, güçlü tır filosu, 69 km mesafedeki Adana Şakirpaşa havalimanı ve geniş çaplı hinterlandı ile lojistik faaliyetler için gerekli altyapıya sahiptir. Türkiye’nin ilk serbest bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi, Akdeniz’in en önemli limanlarından biri olan Mersin Limanına bitişik olarak kurulmuş olup, kendi rıhtımları olan tek serbest bölgedir. Serbest bölge ile ev sahibi ülke arasındaki ürün ve hizmet ticareti, başta işgücü transferi, teknoloji transferi, dolaysız yatırımlar ve portföy yatırımları olmak üzere birçok açıdan ülke ekonomisini etkilemektedir. Yabancı yatırımcıyı bölgeye çekmek ve bölgenin potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmek için, bürokratik işlemlerin basitleştirilmesi, vergi ayrıcalıkları ve sübvansiyonların sağlanması gibi koşulların oluşturulması yanında Mersin’in, tıpkı Amsterdam, Barcelona ve Rotterdam gibi limanlarıyla tanınan ve marka olan bir marka kent haline getirilmesi gerekmektedir. Mersin’in markalaşması sürecinde önemli bir faktör olan lojistik potansiyelinin ön plana çıkarılması için iletişim kurulması gereken hedef kitleler ile lobicilik faaliyetlerinden marka konumlandırmaya değin uygulanabilecek iletişim stratejileri çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır.
Abstract in English
Brand cities have a lot of geographic places, life styles, and heritage sites which are differentiating from the others. Mersin has also infrastructure necessary for logistics activities thanks to geographic position, free trade zone, wide range of hinterland of the Mersin Port. For stimulating foreign investment it is important to become a brand city such as Amsterdam and Rotterdam. In this study, target markets that communicate with and communication strategies such as lobbying, brand positioning for bring logistics potential foreground will be evaluated.
© 2010 - 2021 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: