ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1250 times viewed.
440 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.5.009.x
Yeni Medyanın Haber Tüketim Pratiklerine Etkisi: Ampirik Bir Değerlendirme
The Effects of New Media on News Consumption: An Empirical Assesment
Gökçen BAŞARAN İNCE, Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, gokcen.basaran.ince@ege.edu.tr
Abstract in Turkish
Bu çalışmanın amacı, yeni medyanın haber tüketim pratikleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü öğrencileri örneklem olarak seçilmiş, belirtilen konuyu araştırmak üzere 378 katılımcıya anket uygulanmıştır. Bulgulara göre, haber tüketimi büyük oranda yeni medyaya kaymış, özellikle cep telefonları haber takibinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Araştırmanın en önemli bir diğer bulgusu, haber takibinin yeni medya odaklı sürdürülmesine karşın, hala en güvenilir haber mecrası olarak basılı gazetenin görülmesidir.
Abstract in English
This article aims to assess the widespread impact of new media on news consumption. In the pursue of this aim, a survey is implemented on 378 participants who are the students of Ege University, Faculty of Communication, Journalism Department. According to the findings, news are widely followed in new media rather than the traditional one. Especially mobile phones are the most favourite means of this choice. Another important finding of the research is the fact that despite the rise of new media in news consumption, participants think that traditional media is still the most trustworthy source of news.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.