ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1336 times viewed.
1660 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.5.005.x
Türkiye’deki Okullarda Siber Zorbalık: Bir Literatür Değerlendirmesi
Cyberbullying at Schools in Turkey: A Literature Review
Dilek Melike Uluçay, Dr.,İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Yaşar Üniversitesi, İzmir, melike.taner@yasar.edu.tr Gizem Melek, Yrd. Doç.Dr., İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Yaşar Üniversitesi, İzmir, gizem.melek@yasar.edu.tr
Abstract in Turkish
Eğitim teknolojilerinin gelişmesi, İnternet ve mobil cihazların kullanımının okul yaşantısının bir parçası haline gelmesi, siber zorbalık vakalarının artmasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de öğrenciler arasında hızla yaygınlaşmaya başlayan siber zorbalık kavramını açıklamak, ülkemizdeki görülme sıklığını incelemek, siber zorbalığa etki eden faktörleri ve siber zorbalığın etkilerini tartışmaktır. Bu amaçla Türkiye’de konuyla ilgili yapılmış çalışmalar Ulakbim-DergiPark veri tabanı üzerinden anahtar kelimeyle taranmış, sonucunda öğrenciler ve siber zorbalık bağlamında gerçekleştirilmiş olan 31 çalışmaya ulaşılmıştır. İncelenen çalışmalar içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre siber zorbalık okullarda hızla artmaya devam etmektedir. Bu hızlı artışın sebepleri arasında öğrenciler ile birlikte ebeveynlerin, öğretmenlerin ve okul idaresinin konuyla ilgili bilgi ve farkındalık düzeylerinin etkili olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda önleyici faaliyetler arasında hem öğrencilere, hem öğretmen ve ebeveynlere konuyla ilgili eğitim, seminer ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi gerektiği çalışmalarda sıkça vurgulanan konular arasındadır.
Abstract in English
Developments in educational technologies, usage of the Internet and mobile devices as a part of school life have resulted inincreased number of cyberbullying cases. The purpose of the study is to explain the term cyberbullying, to analyze the frequency of cyberbullying attempts among students in Turkey and to discuss the causes and effects of the concept. For the puposes of the study a literature research was conducted using Ulakbim-DergiPark database with the key word cyberbullying. As a result, 31 journal articles were analyzed with content analysis in terms of the limited scope. The research illustrated that cyberbullying has been increasing among students in Turkey. It is revealed that knowledge and awareness level of students, parents, teachers and school administratives is influential on this rapid increase. Therefore, providing trainings, seminars and guidence for students teachers and parents is suggested as the preventing activities in the articles frequently.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.