ISSN:

1309-1581

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
3188 times viewed.
1370 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.4.002.x
Yeni Medyanın Haber Tüketim Pratiklerine Etkisi: İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme
The Effects of New Media on News Consumption: An Assessment on the Students of a Communication Faculty
GÖKÇEN BAŞARAN İNCE (YRD. DOÇ. DR)
Abstract in Turkish
Bu çalışmanın amacı, yeni medyanın haber tüketim pratikleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Yeni medya, hız, güncellik ve interaktiflik vb. özellikleri sayesinde, geleneksel medyaya meydan okumaktadır. Cep telefonlarının yaygın kullanımı ile yeni medyaya ulaşım daha da kolaylaşmış, bu durum ise geleneksel haber mecralarının, özellikle gazeteciliğin düşüşe geçmesine neden olmuştur. Çalışma, yeni medyanın haber tüketimi ve geleneksel medya üzerindeki varsayılan bu etkilerini, anket tekniğini kullanarak değerlendirmeyi hedeflemektedir.
Abstract in English
This article aims to assess the widespread impact of new media on news consumption. In the last decade, new media became a challenge towards the conventional media sources, defying them by its rapidty, actuality and interactivity. The easy access to new media by the widespread usage of mobile phones also triggered the decline of traditional news sources, especially print journalism. The article aims to assess these hypothetical effects of new media on news consumption and traditional media by conducting a survey on the issue.  
© 2010 - 2020 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: